SCA investerar i Brasilien

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA kommer att investera cirka 650 MSEK i en ny produktionsanläggning i Brasilien för tillverkning av inkontinensprodukter. Produktionsstart är planerad till 2016.

Genom ett förvärv under 2011 etablerade SCA en närvaro på den brasilianska marknaden för inkontinensprodukter. Sedan dess har SCA ökat försäljningen och marknadsandelen i Brasilien. SCA är idag näst störst på den brasilianska marknaden för inkontinensprodukter med det globalt ledande varumärket TENA och det lokala varumärket Biofral.

Brasilien, som är en av SCAs prioriterade tillväxtmarknader, är den tredje största detaljhandelsmarknaden i världen för inkontinensprodukter.

- Denna investering kommer att öka vår produktionskapacitet och på sikt förbättra vår lönsamhet i Brasilien. Investeringen möjliggör för oss att tillvarata de tillväxtmöjligheter vi ser på marknaden för inkontinensprodukter i Brasilien och eventuellt introducera andra produktkategorier i framtiden, säger Magnus Groth, vd och koncernchef för SCA.

Den nya produktionsanläggningen i Jarinu, Brasilien, kommer att ersätta den befintliga mindre anläggningen.

Under 2014 uppgick SCAs nettoomsättning i Brasilien till 514 MSEK.

 

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2015, klockan 12:00.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, +46 8 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager,  +46 8 788 51 55