Tidigare annonserad affär nu slutförd

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs avyttring av wellpappverksamheten för standardförpackningar i Storbritannien och Irland har idag slutförts. Köpare är det spanska företaget SAICA och köpeskillingen uppgår till 100 miljoner GBP.

Slutförandet följer på ett godkännande från berörda konkurrensmyndigheter. Transaktionen förbättrar resultat och kassaflöde men ger varken upphov till reavinst eller reaförlust.

SCA kommer att behålla och vidareutveckla verksamheten inom specialiserade förpackningar i Storbritannien och Irland. Dessa delar uppvisar god lönsamhet. Dessutom stödjer de SCAs övergripande strategi med produkter och lösningar som har högt förädlingsvärde.

Första pressmeddelandet om affären offentliggjordes den 18 juni 2008.


Stockholm den 30 september, 2008


För ytterligare information, kontakta gärna
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.