Fortsatt prövning av Metsä Tissue-affären

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Fortsatt prövning av Metsä Tissue-affären EG-kommissionen har beslutat om förlängd prövning av SCAs förvärv av Metsä Tissue. Beslutet innebär att prövningen av förvärvet kan komma att pågå under ytterligare fyra månader. SCA har i köpeavtalet med Metsä-Serla förbundit sig att lämna vissa, begränsade åtaganden till kommissionen. Dessa åtaganden har av kommissionen hittills ansetts otillräckliga. SCA och Metsä-Serla kommer nu att träda in i den andra fasen av prövningen med det gemensamma målet att erhålla kommissionens godkännande av förvärvet. Stockholm den 27 september 2000 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information För ytterligare information kontakta gärna: Sverker Martin-Löf, VD och koncernchef. Tel 08-788 51 51. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/27/20000927BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/27/20000927BIT00050/bit0002.pdf