FN:s globala mål för hållbar utveckling

SCA bidrar till samtliga 17 mål.

Agenda 2030 är den handlingsplan som världens länder enats om för att säkra frihet, välstånd och miljö för framtida generationer. Planen är konkretiserad med 17 globala hållbarhetsmål som tillsammans och som en helhet uttrycker ambitioner för en önskvärd utveckling.

Hållbarhetsmålen antogs 2015 och används som ramverk för nationella planer, internationella åtaganden och inom den privata sektorn.

Integreringen av ekonomisk tillväxt med sociala och miljörelaterade dimensioner gör ramverket mycket relevant för ansvarstagande företag.

I Sveriges handlingsplan för Agenda 2030 anges som två prioriteringar ”en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi”, samt ”ett starkt näringsliv med hållbart företagande”. Innovation och regional utveckling är andra ledord. SCA bidrar direkt eller indirekt till samtliga mål.

Mål 1 och 2

Mål 3 och 5

Mål 4 och 8

Mål 6 och 14

Mål 7 och 9

Mål 10 och 11

Mål 12 och 13

Mål 15

Mål 16 och 17