Produktprover på plats i Bryssel.

SCA visade träprodukter i Bryssel

  • Nyhet
  • Träprodukter

SCA är ett av medlemsföretagen i forskningsplattformen Treesearch. Som ett led i det här samarbetet fanns SCA R&D Centre med från SCA under ”Bioeconomy Innovation Day – Advancing Resource Efficiency and Value Creation in Europe”.

Eventet var en dag där innovationer på strategisk nivå stod i centrum och ägde rum i Bryssel under november.

– Värd för evenemanget var Treesearch i samarbete med sina närmaste motsvarigheter i Finland, Nederländerna och Belgien. Syftet var främst att inbjudna beslutsfattare och tjänstemän inom EU skulle få bättre kännedom om de innovationer som skapas inom bioekonomin. I synnerhet det som görs redan idag, säger Jerker Jäder, forskningschef på SCA R&D Centre.

Under dagen belyste de medverkande viktiga strategiska frågor och exempel som rör innovation inom bioekonomin.  Vid sidan av det hade deltagande företag och organisationer möjlighet att visa upp exempel på sina innovationsarbeten.

– Det här tog vi fasta på från SCAs sida och vi valde som enda utställare att presentera sågade träprodukter. Jätteroligt att intresset var stort för Woods produkter, SCA Lynx, SCA Ursus och SCA Martes. En fördel var också att produkterna redan finns på marknaden, en klar skillnad mot de flesta andra produkter som visades upp, fortsätter Jerker Jäder.

– De tre SCA-produkterna är också exempel på att innovation ofta är en stark kombination av produktutveckling och högklassigt användande av processteknik. Den övervägande delen av de produkter som presenterades var prototyper eller i tidig fas från start up-företag. Det kändes tillfredsställande att vi kunde visa upp konkreta exempel på innovation från ett större skogsindustriföretag, säger Jerker Jäder.

Ett lägenhetskomplex iförd målad panel från SCA.

Produktbild, SCA Martes. Foto. FMCA

Läs mer om de tre SCA-produkterna

SCA Lynx

SCA Martes

SCA Ursus

Mer om Treesearch