Framtidens byggmaterial

Ett bättre klimat kräver att vi bygger mer i trä. Fossilfri energi istället för olja, papper istället för plast och träprodukter istället för stål och betong. Allt detta är möjligt genom våra skogar.

Tack vare trädens förmåga att binda koldioxid ur atmosfären under tiden de växer i skogen bidrar allt byggande med trä till en mer hållbar framtid. Detta eftersom den kol som en gång fångats upp ur atmosfären fortsätter att lagras i de produkter vi tillverkar under hela sin livslängd. En livslängd som genom byggnader och hus med rätt underhåll kan sträcka sig över flera generationer.

Trä är dessutom, till skillnad från fossila material som stål och betong, helt förnybart. Detta eftersom varje avverkat träd ersätts av minst två nya plantor i SCA:s ansvarsfullt skötta och ständigt växande skogar. Plantor som i sin tur under ett knappt sekel får växa till sig genom att fånga upp ytterligare koldioxid ur atmosfären innan de avverkas och blir nya träprodukter för morgondagens byggnader och hus. 

Sist men inte minst har trä också en lägre vikt i förhållande till många andra byggmaterial. Något som i sin tur bidrar till att gör klimatavtrycket från transporter av virke mindre eftersom utsläppen blir lägre. En aspekt av alla större byggprojekt som idag också behöver omhändertas och ses över när nya byggnader ska klimatdeklareras.

100 miljoner plantor som binder koldioxid