SCA höjer massapriset $ 40

  • Pressmeddelande

SCA höjer priset på blekt barrsulfatmassa med $ 40 per ton.   

  • Vi ser en växande efterfrågan på massa och våra lager är sjunkande, säger SCAs marknadsdirektör massa Henning Ellström. Samtidigt är utbudet av massa under hösten begränsat, inte minst beroende på underhållsstopp hos massaproducenterna. Många planerade stopp i våras sköts i stället upp till i höst.
     

Det nya priset på blekt barrsulfatmassa, $ 880 per ton, gäller från den 1 oktober 2020.
 

För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör, tel +46 70 626 82 23
Henning Ellström, marknadsdirektör massa, tel +46 72 141 40 01
 

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2019 ca 4 000 anställda och en försäljning på 19,6 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com