EU-kommissionen godkänner SCAs köp av Procter & Gambles europeiska mjukpappersverksamhet

  • Regulatoriskt pressmeddelande

EU-kommissionen har idag, den 5 september 2007, godkänt SCAs förvärv av Procter & Gambles europeiska mjukpappersverksamhet med ett flertal starka och välkända varumärken. Förvärvet ska ses mot bakgrund av SCAs ambition att bli den obestridda ledaren inom mjukpapperskategorin i Europa och det givna valet för europeiska konsumenter och kunder.

Köpeskillingen är 512 MEUR och kommer att erläggas kontant i två steg. En första betalning på 347 MEUR sker då affären slutförs, planerat till 1 oktober. Den andra delen av köpeskillingen, 165 MEUR, erläggs efter att överenskomna teknikanpassningar skett vid vissa anläggningar, vilka bedöms vara färdiga i mars 2008.

”Förvärvet ger SCA viktiga förutsättningar att skapa en ännu bättre plattform för konsumentdriven utveckling och det kommer att stärka våra marknadspositioner på en rad viktiga marknader”, säger Lennart Persson, tillförordnad VD och koncernchef i SCA.

Han tillägger: ”Dagens beslut av EU-kommissionen innebär att vi kan påbörja integrationsarbetet. Vid ett senare tillfälle kommer vi att ge ytterligare finansiell information, informera om beslut om eventuella omstruktureringar samt berätta om synergieffekter av förvärvet, som framförallt berör varumärkes- och marknadssidan”.

Godkännandet förutsätter att SCA avyttrar sin nuvarande verksamhet inom näsdukar under varumärket Softis i Tyskland och Österrike och, om köparen så begär, tillhörande produktionskapacitet och utrustning. Försäljningen av Softis näsdukar i Tyskland och Österrike uppgick under 2006 till dryga 20 MEUR. Vid en försäljning av Softis kommer licens att ges till köparen för användandet av SCAs varumärke Zewa (gällande näsdukar) under en begränsad period.

Se också pressmeddelande daterat 2007-03-12.

Stockholm den 5 September 2007

För ytterligare information, kontakta gärna
Bodil Eriksson, kommunikationsdirektör, 08-788 52 34
Pär Altan, presschef, 08-788 52 37

Investerarrelationer:
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30
Johan Andersson, affärsanalytiker, 08-788 52 82


Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 september kl 19.10.