SCA köper franskt förpackningsföretag

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA köper franskt förpackningsföretag SCA har efter konkursdomstolens beslut träffat en överenskommelse om övertagande av det franska förpackningsföretaget AR Fegersheim, tidigare ett dotterbolag till Å&R Carton AB. SCA betalar EUR 250.000 för företaget och övertar samtidigt leasing- och pensionsåtaganden med ett kapitalvärde motsvarande cirka EUR 2 M. Överenskommelse har samtidigt träffats med de fackliga organisationerna innebärande att SCA kommer att erbjuda cirka 100 personer fortsatt arbete. Tidigare sysselsattes cirka 300 personer vid företaget. Verksamheten vid AR Fegersheim består av konverterings- och tryckverksamhet för konsumentkartongförpackningar. SCA kommer att fortsätta viss del av denna verksamhet på basis av långtidskontrakt som SCA ingått med vissa av verksamhetens tidigare kunder. SCA kommer därutöver att vidareutveckla verksamheten på basis av konvertering och tryckning av så kallade mini-wellprodukter samtidigt som verksamheten integreras med övrig förpackningsverksamhet. Integrationen kommer i första hand att ske med den verksamhet som SCA bedriver inom ramen för företaget SCA Nicollet, som SCA förvärvade 1998 och som har inriktning på förpackningar med höga krav på tryckkvalitet. Denna verksamhet har idag en försäljning uppgående till cirka EUR 150 M och uppvisar en god lönsamhet. Produkterna marknadsförs på den västeuropeiska marknaden. Den förvärvade verksamheten förväntas inom en tvåårsperiod uppnå en försäljning på cirka EUR 20 M. Förvärvet stärker SCA Nicollets verksamhet, dels genom att produktions-kapaciteten snabbt kan höjas, dels genom en förbättrad geografisk täckning. Verksamheten kommer att övertagas den 8 april 2002. Stockholm den 25 mars 2002 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Oskar Lindström, Affärsanalytiker. Tel 08-788 51 13 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/25/20020325BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/25/20020325BIT00320/wkr0002.pdf