SCA tilldelas EcoVadis finaste hållbarhetsmedalj

  • Nyhet
  • Hållbarhet

SCA:s hållbarhetsarbete belönas med EcoVadis högsta omdöme – vilket innebär topp 1 procent av de 90 000 betygsatta företagen. Hans Djurberg, hållbarhetschef på SCA, ser det som ett fint kvitto på bolagets samlade arbete.

- Det är ett mycket gott betyg på SCA:s systematiska hållbarhetsarbete och det är naturligtvis mycket glädjande för oss, men det är också positivt för våra kunders möjlighet att jämföra och utvärdera på hållbarhetsprestanda, säger Hans Djurberg.

EcoVadis är en världsledande och betrodd aktör när det gäller att utvärdera företag och leveranskedjor mot hållbarhetskriterier. I dagsläget innefattar organisationens utvärderingsverktyg fler än 90 000 företag inom 200 sektorer i 160 länder.

Efter att ha utvärderat SCAs hållbarhetsarbete inom områdena miljö, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter, etik samt leverantörskontroll har EcoVadis meddelat att SCA kvalificerar sig för utmärkelsen Sustainability Platinum Medal and Certificate. Det är det bästa omdömet som går att erhålla i undersökningen.

- Hållbarhet är en mycket viktig faktor för näringslivet och någonting som väger allt tyngre för såväl kunder som leverantörer och andra intressenter. När man utvärderar värdekedjor med flera aktörer i så spelar varje aktörs hållbarhetsprestanda roll för helheten och för oss är det viktigt att bidra positivt i de värdekedjor som vi själva medverkar i, säger Hans Djurberg.

Hans Djurberg framhåller SCAs systematiska hållbarhetsarbete och att detta kontinuerligt uppdateras och vässas.

- Vi är stolta över utmärkelsen, men det går inte att slå sig till ro. Vi ska bli ännu bättre och det gäller att hela tiden vara medveten om att det är ett långsiktigt arbete där nya utmaningar, omständigheter och tekniker gör att hållbarhetsarbetet behöver utvecklas i takt med verkligheten, säger Hans Djurberg.

Peter Eriksson, hållbarhetsspecialist på SCA Logistics, har projektlett utvärderingsarbetet från SCA:s sida och vill understryka att certifieringssystemet också skapar nytta i det dagliga arbetet.

- Vi och andra får en ökad transparens och en bättre förmåga att bedöma exempelvis leverantörer på ett enhetligt sätt gentemot varandra. Det blir ett effektivt sätt att undvika godtycke eller att man tvingas uppfinna hjulet på nytt varje gång man ska fatta den sortens beslut, säger Peter Eriksson.

Foto: Michael Engman