Jämtkrogens fjärilslandskap

I Jämtkrogens fjärilslandskap har hotade fjärilar fått en fristad. Här har SCA tillsammans med länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland och andra parter ett unikt samarbete för att rädda och bevara fjärilar. Soliga skogsgläntor och blommande vägkanter ska få sällsynta arter att återhämta sig.

Violett guldvinge

De flesta dagfjärilar minskar kraftigt i antal i Sverige. Det beror främst på att de örter som fjärilarna är beroende av, både för att hitta mat och för att reproducera sig, har minskat i takt med att böndernas slåttermetoder har förändrats. Vissa fjärilsarter påverkas även av skogsbruk.

Ett par av arterna som har det tufft är trolldruvemätaren och den violetta guldvingen. De räknas båda som starkt hotade i Sverige och finns med på Sveriges lista över ÅGP-arter, en lista med hotade eller sällsynta arter som kräver särskilda åtgärdsprogram för att återhämta sig. Även många andra fjärilar och insekter drar nytta av de insatser som görs här.

Området runt Jämtkrogen är känt bland fjärilsintresserade i hela Sverige eftersom det finns så många arter här. Det som gör området speciellt är att marken är ovanligt kalkrik. Det gör att många örter trivs här och de lockar i sin tur hit fjärilarna. Fjärilslandskpet sträcker sig över närmare tre mil längs med E14 mellan Tälje och Bensjö.

Här samarbetar nu SCA med länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland samt Trafikverket och Svenska kraftnät för att på olika sätt hjälpa fjärilarna.

Anpassad skötsel

Håkan Blomqvist

För att hjälpa fjärilarna anpassar SCA skötseln längs sina skogsbilvägar i området och Trafikverket anpassar sin skötsel längs E14. Det gäller bland annat att slå vägkanterna så pass ofta att det inte hinner komma upp buskar och att göra det i rätt tid på sommaren.

– Slår man för tidigt har växterna inte hunnit blomma och slår man för sent så gynnar man gräset i stället för örterna, förklarar Håkan Blomquist, SCAs naturvårdsspecialist i Jämtland.

Andra åtgärder

  • huggit bort träd på olika ställen i skogen för att skapa små luckor
  • huggit upp längs stigar för att skapa korridorer där fjärilarna kan få värme och solljus.
  • se till att det alltid finns hyggen som är i rätt ålder för att passa fjärilarna genom att dela upp avverkningen över flera år.
  • satsar på sälg, som blommar allra först på våren, för att gynna humlor och andra pollinerare.

Resultat

Arbetet i området började så smått för fem år sedan, redan innan SCA och länsstyrelserna hade utsett det till fjärilslandskap, och det har gett ett tydligt resultat.

– Länsstyrelsen har inventerat antalet trolldruvemätare både före och efter insatserna och det är roligt att se att den har ökat. Troligen har många andra arter också gynnats, säger Håkan.

Vy över Jämtkrogens fjärilslandskap

Några av arterna i Jämtkrogens fjärilslandskap

Violett guldvinge

Trolldruvemätare

Smalsprötad bastardsvärmare

Se filmen

Hitta hit

Jämtkrogens fjärilslandskap ligger längs med E14 på gränsen mellan Jämtland och Medelpad, mellan Tälje och Bensjö. Det finns informationstavlor uppsatta i området och längs med St:Olavsleden som både beskriver arbetet i landskapet och olika arter av fjärilar.
Karta över fjärilslandskapet

Karta Jämtkrogens fjärilslandskap