SCA tecknar ny kreditfacilitet på 5 miljarder kronor och säkrar ett lån på 1 miljard kronor från Nordiska investeringsbanken

  • Pressmeddelande

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) har tecknat ny kreditfacilitet på 5 miljarder kronor. Den nya faciliteten refinansierar befintliga odragna kreditfaciliteter på 8 miljarder kronor vilka tecknades under 2017. Kreditfaciliteten är primärt avsedd att förbli odragen och fungera som bolagets likviditetsreserv.

Faciliteten har en löptid på 5 år med två förlängningsoptioner om vardera 1 år. Deltagande banker är Svenska Handelsbanken, Danske Bank, Skandinaviska Enskilda Banken och Swedbank där alla agerar som arrangörer (”Mandatet Lead Arrangers” och ”Bookrunners”), med Skandinaviska Enskilda Banken som kordinator (”Co-ordinator”).

Lånet från Nordiska investeringsbanken (NIB) uppgår till 1 miljard kronor med en löptid om 10 år och finansierar utökningen av produktionskapaciteten för blekt sulfatmassa vid SCAs massafabrik i Östrand, Timrå kommun. Lånet kommer att förlänga SCA förfalloprofil och ytterligare diversifiera bolagets finansiering.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

 
För ytterligare information, kontakta

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 60 19 34 98
Toby Lawton, Ekonomi- och finansdirektör, +46 60 19 31 09 

 
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com