SCA och Vinda slår samman sina hygienverksamheter i Kina

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA, ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag, och majoritetsägare i Kinas tredje största mjukpappersföretag, Vinda International Holdings Limited (”Vinda”), stärker samarbetet med Vinda. SCA kommer att överföra sin hygienverksamhet i Kina, Hongkong och Macau till Vinda.

Som en del av transaktionen har SCA och Vinda tecknat ett exklusivt licensavtal för Vinda att marknadsföra och sälja SCAs varumärken: TENA (inkontinensprodukter), Tork (mjukpapper för storförbrukare), Tempo (mjukpapper för konsumenter), Libero (barnblöjor) samt Libresse (mensskydd) i Kina, Hongkong och Macau. Avtalet innebär att Vinda erhåller rättigheterna till dessa produktvarumärken på de angivna kinesiska marknaderna. Vinda förvärvar SCAs varumärken Dr P och Sealer i Kina.

– Kina, världens folkrikaste land med sin åldrande befolkning och låga penetration av hygienprodukter är en attraktiv och viktig marknad med betydande potential för framtida tillväxt. Det nya samarbetet och transaktionen kommer att generera ömsesidiga fördelar både för SCA och Vinda, i synnerhet inom distribution, försäljning, innovation samt forskning och utveckling. Vinda får tillgång till en bredare produktportfölj, och SCAs varumärken kommer att ha potential att nå en bredare bas av konsumenter och kunder via Vindas omfattande och solida distributionsnätverk i Kina, säger Jan Johansson, vd och koncernchef i SCA.

SCA har varit ägare i Vinda sedan 2007, blev majoritetsägare i slutet av 2013, och har konsoliderat Vinda sedan första kvartalet 2014.

SCAs hygienverksamhet i Kina, Hongkong och Macau hade under 2013 en nettoomsättning på cirka 600 MSEK. Köpeskillingen uppgår till cirka 1 144 MHKD (cirka 1 000 MSEK) på skuldfri bas.

Avtalet förutsätter ett godkännande av Vindas oberoende aktieägare. Vinda är noterat på Hongkongbörsen.


OBS:
Informationen är sådan som SCA är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2014, cirka klockan 01.00 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, +46 8 788 51 30
Boo Ehlin, chef medierelationer, +46 8 788 51 36