Landutbyggnad Östrand

I oktober 2022 inledde SCA mark- och landbyggnadsarbete strax väster om Östrands massafabrik i Timrå. Det nya området blir cirka 20 hektar, ungefär ytan av 40 fotbollsplaner. Mark- och landbyggnadsarbetet kommer att pågå fram till 2025.

Aktuellt vintern 2023/2024

Förstärkningsbarriären är nu färdig. 6 700 cementpelare bildar grunden till den nya landslinjen i Skönviken och ska se till att marken blir stabil inför den industri som kommer att byggas på platsen.

I slutet av september blev även sprängstensvallen klar. Då fylldes den sista biten igen så nu sträcker sig landutbyggnaden från det västra landfästet till det östra och bildar en bassäng.

Nu när bassängens kanter färdigställts är fokus i landutbyggnadsprojektet att fylla igen bassängen med fyllnadsmassor. Med en takt av cirka 100 lastbilar om dagen beräknas bassängen vara helt ifylld i slutet av februari 2024.

Nätkoncession

Den 9 februari 2024 skickade Östrands Elnät AB in ansökan om nätkoncession för att bygga en ny kraftledning mellan station Bandsjön och den nya industriplatsen väster om Östrandsfabriken. Ansökan har föregåtts av samråd där alla, även allmänheten, haft möjlighet att lämna synpunkter på flera presenterade förslag för den planerade kraftledningen.

Energimarknadsinspektionen kommer att behandla ansökan, där de gör juridiska prövningar enligt ellagen och miljöbalken samt väger olika intressen mot varandra.

Energimarknadsinspektionen begär nu in eventuella kompletteringar och sedan genomför en remissrunda för att ta in synpunkter på den sökta ledningssträckningen och de hänsynsåtgärder som föreslås. Under denna runda har alla sakägare möjlighet att yttra sig.

Den här processen förväntas ta cirka 1,5 år.

Tidslinje för landbyggnadsprojektet

Frågor och svar

Läs mer

Nyhetsbrev Landbyggnad Östrand

Fyra gånger per år ger vi ut ett nyhetsbrev. Här hittar du alla som vi har publicerat. Du kan också välja att prenumerera på nyhetsbrevet genom att anmäla ditt intresse i formuläret nedan.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här

Fyll i formuläret nedan om du vill börja prenumerera på nyhetsbrevet om Landutbyggnad Östrand.

* indikerar obligatoriska uppgifter

Fyll i en giltig e-postadress.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Samtycke *