Frågor och svar

Nedan finner du svar på vanliga frågor angående landbyggnadsprojektet och ny kraftledning.

Landutbyggnad

Ny kraftledning