Kontakter Hållbara drivmedel

Om du har frågor om hållbara drivmedel, raffinaderi eller landutbyggnaden vid Östrand. Kontakta någon av oss.

Roger Östlin, Chef Förnybara drivmedel/VD Biorefinery Östrand AB

Roger Östlin

Chef Förnybara drivmedel/VD Biorefinery Östrand AB

Camilla Lindgren, Kommunikatör

Camilla Lindgren

Kommunikatör