Frågor och svar Bioraffinaderi

Här finns mer information om det planerade bioraffinaderiet i anslutning till Östrands massabruk.