SCA Pellets tillverkas av restprodukter från skogsindustrin i form av sågspån från våra sågverk. I torkprocessen frigörs terpener och hartssyror som naturligt finns i trä. När ångorna tillsammans med partiklar utsätts för solljus uppstår ibland ett ljusbrytningsfenomen som får ångorna att se blåaktiga ut och röken kan lukta lite annorlunda. Nu investerar vi i ny teknik för att ta hand om partiklarna bättre och därmed minimera de tillfällen då blårök kan uppkomma.

Projektet som inleddes 2021, med målet att minska miljöpåverkan och reducera störningar för närboende, närmar sig finalen.
Med ny teknik i form av ett vått elfilter ska den blå rök som uppstår i torkningsprocessen minimeras.

Elfiltret anlände strax före påsk och de två stora delarna ställdes upp samma dag. Lyftet gick smidigt och nu har arbetet med att koppla in och testa filtret påbörjats.
- Vi beräknar att elfiltret är i drift i början av juni 2022, säger Mårten Bengtsson, processansvarig i projektet.

Uppdatering juni 2022: Elfiltret är nu inkopplat.

 

Bilder från projektet

Förra sommarens lokala luktpanel kommer inbjudas att återigen anteckna de tillfällen då de upplever den störande röken från Bionorr. Tillsammans med de tekniska mätningarna kommer deras upplevelser före och efter elfilterinstallationen att vara kvittot på om vi lyckats förbättra närmiljön.

Dessa förbättringar har också genomförts på Bionorr: 


• Ett nytt, högre och tåligare plank är på plats runt spånplanen. Det förhindrar att spån blåser ut i havet samt dämpar visst buller från anläggningen.

• Ett projekt för att ytterligare förbättra reningen av process- och dagvatten har genomförts. Två nya sedimenteringsbassänger har tagits i bruk.

• En traktor med större lastkapacitet bemannar spånplanen. Det innebär mindre körsträcka och tid för att lasta in samma mängd spån som tidigare. Effektivare, mindre utsläpp och färre tillfällen då traktorkörningen kan orsaka störande ljud.

 

Härnösand 2022-05-02

 

Närboende som har funderingar eller synpunkter kan kontakta SCA om pelletsverksamheten på e-postadressen: bionorr@sca.com


För ytterligare information, kontakta:

Per-Arne Persson, fabrikschef Bionorr, tel: 070-663 74 88

Vi hoppas projektet kommer göra positiv skillnad för de närboende i Härnösand, säger Erika Edmark, marknadskommunikatör och Mårten Bengtsson, produktionsledare vid SCAs pelletsanläggning Bionorr.

Pellets
SCA Pellets - Klimatsmart och omtänksam. Våra pelletsprodukter innehåller bara spån som har ett känt och acceptabelt ursprung och produktionen sker nästan uteslutande med förnybar energi. Vår Stallpellets är dessutom märkt med Bra Miljöval.

Pelletstillverkning hos BioNorr i Härnösand.

Kundtjänst pellets
Välkommen till oss på kundtjänst! Vi svarar på dina frågor om värmepellets, pelletseldning och stallpellets, tar emot din order och aviserar dig före leverans, om så önskas. Här publicerar vi också svar på vanliga frågor.

Therese Nylander, affärsutvecklare arbetar med utveckling av biodrivmedel hos SCA.

Förnybar energi
Hos oss blir skogsbrukets och skogsindustrins restprodukter samt markernas vindlägen till förnybar energi. Vi utvecklar även produkter inom nästa generations biodrivmedel och gröna kemikalier.