• Nu inventeras SCAs skogar

  Sedan maj är det full fart på SCAs tionde företagstaxering, där man inventerar SCAs skogar. De insamlade uppgifterna ger värdefull information om hur mycket skog man kan avverka kommande år utan att minska avverkningsvolymerna framöver.

  2
 • Information från SCA Massa om ev buller och lukt helgen v.26

  Den 29 juni genomfördes ett oplanerat produktionsstopp på Östrands massafabrik, vilket medförde viss luktstörning.

  2
 • SCA-entreprenör vann The Silviculture Award

  Skogsvårdsföretaget Alfa Skogsservice med vd Ivo Krsek blev vinnare av det nya priset The Silviculture Award som delades ut under SkogsElmia-mässan i början av juni. Företaget prisas bland annat för sin strategi, vision och en personalpolitik som inspirerar till utveckling.

  0
 • SCA publicerar karta över naturvårdsområden

  På sin hemsida har SCA publicerat en digital karta över företagets alla frivilliga naturvårdsavsättningar. Där finns de skogar som SCA frivilligt har undantagit från skogsbruk för att de har höga naturvärden. Där finns också de skogar som brukas med alternativa metoder för att särskilt gynna den biologiska mångfalden och där finns SCAs egna mångfaldsparker.

  12 Pressmeddelanden
 • SCA köper ytterligare 10 000 hektar skog i Lettland

  SCA förvärvar huvuddelen av Sundin Mezs SIA av det svenska onoterade bolaget Livland Skog AB. Sundin Mezs SIA äger skogs- och marktillgångar i Lettland. Köpeskillingen uppgick till cirka 260 miljoner kronor, 24,2 miljoner Euro, på skuldfri bas.

  11 Pressmeddelanden