• SCA utför skogsgödling

  SCA kommer att gödsla på egen skog i Västerbotten och norra Västernorrland samt åt privata skogsägare i Västerbotten. Vi börjar i juni 2022 och beräknar vara klara i augusti 2022.

  0
 • Eldrivna truckar testas i Bollsta

  Vid Bollsta sågverk pågår just nu ett pilotprojekt och test av av två eldrivna truckar. Under 2022 är målet att utvärdera huruvida de står pall för sågverkens krav och i och med det också skulle kunna utgöra ännu ett viktigt bidra på resan mot en fossilfri värld.

  0
 • Vindelspotentialen på SCAs mark lika stor som kärnkraften

  Enbart på SCAs mark skulle vindkraftsel i nivå med vad kärnkraften årligen producerar kunna uppföras relativt snabbt. Dessvärre gör tillståndsprocesser och svaga incitament att den potentialen reduceras till bråkdelar.

  0
 • Rundviks sågverk får egen pelletsanläggning

  SCA har beslutat att investera 70 miljoner kronor i ett nytt sågintag och en pelletsanläggning vid Rundviks sågverk. En investering som inte bara breddar och stärker sågens verksamhet, utan också bidrar till att göra hela företagets värdekedja ännu mer hållbar.

  0
 • SCA stärker den hållbara värdekedjan med investering i pelletsanläggning i Nordmaling

  SCA har beslutat att investera 70 miljoner kronor i ett nytt sågverksintag och en pelletsanläggning vid Rundviks sågverk i Nordmalings kommun. Investeringen innebär en förstärkt hållbarhetsprofil där pellets ersätter fossil eldningsolja vid pappersbruket i Obbola samtidigt som pellets tillförs den lokala marknaden.

  4 Pressmeddelanden