• SCA höjer priset på kraftliner med €50 per ton

  SCA höjer priset på brun och vit kraftliner med € 50 per ton i Europa. Det nya priset gäller från den 1 juni 2021.

  0 Pressmeddelanden
 • SCAs årsstämma 2021

  SCAs årsstämma 2021 ägde rum idag den 15 april 2021. För att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler.

  17 Pressmeddelanden
 • Checka din skog i vår

  Rätt åtgärd i rätt tid är det som skapar lönsamhet i skogsbruket. Även om snön fortfarande ligger tjock på sina ställen så finns det saker att göra. Här är en checklista som hjälper dig att få koll och ligga steget före.

  0
 • SCAs Christian Kugge får Sundbladsfondens pris på 700 000 kr

  Christian Kugge vid SCA R&D Centre får Kompetensutvecklingspriset 2021 av Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond. Han tilldelas priset för ambitionen att effektivisera processen för att förädla lignin från skogen till högvärdiga kemikalier.

  4 Pressmeddelanden
 • SCA överklagar Mark- och Miljödomstolens dom och avverkningsförbud

  I februari 2021 biföll Mark- och Miljödomstolen i Östersund ett överklagande från föreningen Skydda skogen av ett antal avverkningsanmälningar på SCAs marker i Jämtland och Härjedalen. Domstolen beslutade också om avverkningsförbud på de berörda avverkningstrakterna. SCA överklagar nu denna dom till Mark- och Miljööverdomstolen.

  7 Pressmeddelanden