• SCA startar skogsäventyret ”Kalla Champs” med Charlotte Kalla

  SCA startar nu skogsäventyret ”Kalla Champs” för barn och unga tillsammans med skidstjärnan Charlotte Kalla. Syftet är att få fler barn och unga att komma ut i skog och natur på ett lekfullt och lustfyllt sätt. Initiativet grundar sig i övertygelsen om skogens kraft och dess positiva påverkan på hälsan.

  1 Pressmeddelanden
 • Bra dialog om Tjäderbergets mångfaldspark

  För att sköta Tjäderbergets mångfaldspark i Västerbotten på bästa sätt ordnade SCA en exkursion i september för parkens referensgrupper. – Vi vill visa vad vi gör och samtidigt få in värdefulla synpunkter, säger Ulf Hallin, SCAs naturvårdspecialist i Västerbotten.

  1
 • Nytt nummer av Din Skog

  Nu har Din Skog nummer 3 kommit ut - SCAs tidning för dig som äger skog och gillar skog och skogsbruk.

  1
 • Underhållsarbete SCA Massa

  Under perioden 7-24 oktober utförs underhållsarbete på Östrandsfabriken.

  1
 • Flodpärlmusslor förstördes – SCA polisanmäler

  Ett 60-tal flodpärlmusslor har förstörts i SCAs mångfaldspark Tjäderberget i Västerbotten. SCA har polisanmält händelsen eftersom flodpärlmusslan är starkt hotad och fridlyst och det är ett artskyddsbrott enligt Miljöbalken att skada dem.

  4
 • Nya utbildningar och projekt inom Treesearch-samarbetet

  Arbetet inom forskningssamarbetet Treesearch går vidare och ett viktigt steg ar att är att flera nya och nygamla utbildningar nu finns tillgängliga.

  10
 • SCA är officiell partner till ASAP 2019, arenan för framtidens hållbarhetsledare

  A Sustainability Acceleration Project (ASAP) är en arena för studenter, företag, experter och organisationer att lära av varandra och samarbeta för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle.

  12
 • Underhållsarbete på Östrands massafabrik

  Under vecka 37 utförs underhållsarbete på mesaugnen på Östrandsfabriken. Detta kan innebära att det uppstår luktstörningar under denna period.

  2
 • SCA investerar i kraftlinerbruket Obbola

  SCA bygger en ny pappersmaskin för tillverkning av kraftliner vid sitt pappersbruk Obbola i Umeå kommun. Produktionen i Obbola ökar från dagens 450 000 ton kraftliner till 725 000 ton årligen för att möta förväntad ökning av efterfrågan på förnybara förpackningar. Investeringsbeloppet uppgår till 7,5 miljarder SEK.

  23 Pressmeddelanden