• SCA tecknar ny kreditfacilitet på 5 miljarder kronor och säkrar ett lån på 1 miljard kronor från Nordiska investeringsbanken

  Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) har tecknat ny kreditfacilitet på 5 miljarder kronor. Den nya faciliteten refinansierar befintliga odragna kreditfaciliteter på 8 miljarder kronor vilka tecknades under 2017. Kreditfaciliteten är primärt avsedd att förbli odragen och fungera som bolagets likviditetsreserv.

  0 Pressmeddelanden
 • Skogsbilvägar kan byggas av aska från SCAs industrier

  Skogsbilvägar kan byggas av aska från SCAs industrier Aska från SCAs industrier kan användas för att bygga bra skogsbilvägar. Det visar en försöksstudie som SCA och Skogforsk har genomfört. – Hållbarhet genomsyrar allt vi gör och att kunna återanvända aska till våra vägar är ett ännu steg för att integrera skogen med industrin, säger Tomas Johansson vid SCA Skog.

  2
 • SCA säljer logistikterminal i Rotterdam

  SCA avser att sälja sitt dotterbolag SCA Logistics (Rotterdam) B.V. till det holländska företaget Matrans Holdings B.V. Transaktionen beräknas reducera SCAs nettolåneskuld med ca 575 M SEK, inklusive försäljningspris och effekten av den finansiella leasing som ingår i försäljningen. Avyttringen beräknas reducera SCAs EBITDA med ca 30 M SEK per år.

  3 Pressmeddelanden
 • SCA köper 10 000 hektar skog i Estland

  SCA har förvärvat Forestum Group AB, ett svenskt bolag som äger skogs- och marktillgångar i Estland, totalt ca 10 000 hektar. Köpeskillingen uppgick till ca 420 miljoner kronor, 39 miljoner Euro, på skuldfri bas. 

  8 Pressmeddelanden
 • Eltruckar gör gott för både miljö och truckförare

  Under några veckor testar sågverket och hyvleriet i Tunadal utanför Sundsvall att använda en eltruck i arbetet. Det finns många fördelar med eltruckar, bland annat är de tystare vilket gynnar både föraren och omgivningen.

  3
 • Information om ev störningar från SCA Massa

  Tisdag 4 juni har Östrands massafabrik ett dagsstopp i sulfatfabriken. Under ned- och igångkörning kan störningar i form av lukt och buller förekomma

  1
 • Naturvårdsbränning för biologisk mångfald

  På ”Den biologiska mångfaldens dag” den 22 maj genomförde SCA en naturvårdsbränning på en myrholme i östra Medelpad. Bränning är en av de viktigaste åtgärderna man kan göra för att gynna olika arter av djur och växter.

  0
 • SCAs skogsdag i Galtström

  Lördag 8 juni är det åter igen dags för SCAs populära skogsdag i Galtström. Ta med hela familjen, upplev den unika bruksmiljön, träffa oss på SCA och ha en rolig dag fylld med aktiviteter och upplevelser.

  0
 • SCA uppdaterar MTN-programmet och offentliggör prospekt

  Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) upprättade den 8 maj 2018 ett s.k. Medium Term Note-program (MTN) med en låneram uppgående till 8 miljarder kronor. Till och med datumet för detta pressmeddelande har SCA emitterat 2,2 miljarder kronor inom ramen för MTN-programmet.

  6 Börsinformation
 • Samarbete ska stärka Medelpads fågelliv

  SCA och BirdLife Medelpad har inlett ett samarbete för att tillsamman gynna fågellivet i Medelpad. SCA bidrar med åtgärder i olika miljöer, medan Bird Life Medelpad ska bistå med inventeringar samt ökad kunskap om fåglar.

  0