• Delårsrapport Q2 2022

  22 Börsinformation
 • SCA-entreprenör skapar jobb åt kvinnor från Ukraina

  Kriget i Ukraina påverkar många skogsvårdsentreprenörer, som inte kunnat anställa tillräckligt med personal. Åke Backman i Älvsbyn har bara fått tag i en bråkdel av sin personal, men en del kunde lösas tack vare att han anställde kvinnor som flytt från Ukraina. – Jag har sju kvinnor från Ukraina som arbetar för mig och sedan låter jag ytterligare några kvinnor med småbarn bo i mina hus, som ändå står tomma på grund av personalbristen, säger Åke.

  5
 • Nu är SCAs världsunika eltimmerbil från Scania i drift

  För att ytterligare förstärka den hållbara värdekedjan har SCA tillsammans med Scania utvecklat världens första eltimmerbil med en kapacitet att bära 80 ton. SCA har som mål att hela värdekedjan ska bli fossilfri. – Vi har kommit långt i industriprocesserna som redan i dag är till 96 procent fossilfria. Vi är väldigt glada över att tillsammans med Scania kunna bryta ny mark för att göra de allra tyngsta transporterna fossilfria, säger Hans Djurberg, hållbarhetschef på SCA.

  9
 • Vitryggig hackspett häckar på SCA-mark

  Det finns häckande vitryggig hackspett på SCA-mark i Västerbotten. Den mycket sällsynta hackspetten har stora krav på sin livsmiljö och SCA har gjort flera åtgärder i området för att försöka gynna den. Det arbetet verkar nu äntligen ha gett resultat.

  9
 • Bullerstörningar i Tunadal v. 26

  Under v. 26 kommer SCA Logistik att genomföra kompletterande pålningsarbete i området för den nya containerhamnen.

  0
 • SCAs nya containerhamn – viktig för den regionala utvecklingen

  Just nu bygger SCA en ny containerhamn i Sundsvall. Hamnen ligger i direkt anslutning till logistikparken, och blir därmed en del av ett av Sveriges viktigaste transportnav. – Allt fler börjar se vilka fördelar logistiksatsningarna innebär för hela regionen, bland annat att det är viktigt med effektiva och hållbara transporter för att locka företag att etablera sig här, säger Jens Olsson, teknisk direktör inom SCA.

  4
 • Skogens dubbla positiva klimateffekt

  Skogen binder stora mängder koldioxid när den växer. Men den gör också stor klimatnytta när den har avverkats, eftersom skogens produkter ersätter fossilbaserade produkter så att olja och kol kan lämnas kvar under jord. – Vi måste väga in båda parametrarna för att kunna fatta politiska beslut som gör störst nytta för klimatet. Till hjälp finns det en beräkningsmodell som ser till helheten, säger Peter Holmgren som är expert på skog och klimat.

  7
 • Inbjudan till SCAs presskonferens för Q2 2022

  Presskonferensen, som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det andra kvartalet 2022, kan följas via webbsändning eller telefon.

  9 Börsinformation
 • Nytt nummer av Din Skog

  Nu har tidningen Din Skogs andra nummer för 2022 kommit ut. Tidningen innehåller bland annat en stor valspecial och det senaste inom artskyddsförordningen. Du får tips på hur du kan känna igen olika ståndorter och får veta mer om plantering som föryngringsmetod. Självklart bjuder vi på ett sommarkryss också!

  1