• Bränning och fröplantering ska hjälpa hotad mosippa

  I slutet av juli genomförde SCA naturvårdsbränningar på två mindre områden i Härjedalen för att gynna den hotade och sällsynta mosippan. Nu har mer än 300 frön av mosippa satts ut för att förhoppningsvis få blomman att öka i antal.

  2
 • SCA utser ny chefsjurist

  SCA har utsett Katarina Nilsson till ny chefsjurist och medlem av koncernledningen. Katarina efterträder Jan Svedjebrant, som kommer att gå i pension.

  12 Börsinformation
 • Delårsrapport Q2 2019

  16 Börsinformation
 • Utsläpp av råsåpa vid Östrands massafabrik

  Under tisdagen den 16 juli 2019 inträffade ett utsläpp av råsåpa till Alnösundet från SCA Östrand. Såpan är en restprodukt vid sulfatmassatillverkning och i form av en klibbig trögflytande massa.

  1
 • Lyckad restaurering av rikkärr i Västerbotten

  Fuktigare och frodigare vegetation med gott om småvatten. Det är resultatet efter en restaurering av rikkärret Rödmyran, Paulund i Västerbotten. Området omfattar 14 hektar och merparten av marken ligger på SCAs mark.

  7
 • Nu inventeras SCAs skogar

  Sedan maj är det full fart på SCAs tionde företagstaxering, där man inventerar SCAs skogar. De insamlade uppgifterna ger värdefull information om hur mycket skog man kan avverka kommande år utan att minska avverkningsvolymerna framöver.

  10
 • Information från SCA Massa om ev buller och lukt helgen v.26

  Den 29 juni genomfördes ett oplanerat produktionsstopp på Östrands massafabrik, vilket medförde viss luktstörning.

  2
 • SCA publicerar karta över naturvårdsområden

  På sin hemsida har SCA publicerat en digital karta över företagets alla frivilliga naturvårdsavsättningar. Där finns de skogar som SCA frivilligt har undantagit från skogsbruk för att de har höga naturvärden. Där finns också de skogar som brukas med alternativa metoder för att särskilt gynna den biologiska mångfalden och där finns SCAs egna mångfaldsparker.

  16 Pressmeddelanden
 • SCA köper ytterligare 10 000 hektar skog i Lettland

  SCA förvärvar huvuddelen av Sundin Mezs SIA av det svenska onoterade bolaget Livland Skog AB. Sundin Mezs SIA äger skogs- och marktillgångar i Lettland. Köpeskillingen uppgick till cirka 260 miljoner kronor, 24,2 miljoner Euro, på skuldfri bas.

  12 Pressmeddelanden
 • Inbjudan till SCAs presskonferens för Q2 2019

  Presskonferensen hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det andra kvartalet 2019 och kan följas via webbsändning eller telefon.

  5 Pressmeddelanden