SCA investerar i en ny containerhamn

SCA investerar 460 miljoner kronor i Tunadalshamnen, Sundsvall. Investeringen omfattar en ny containerhamn och nya ytor för godshantering. 

Den nya container hamnen gör det möjligt att ta emot större fartyg, både containerfartyg och så kallade break-bulk fartyg. Investeringen gör att vi kan erbjuda effektiva och konkurrenskraftiga transporter av det gods som förväntas öka i sina volymer i vår region. Projektet beräknas vara klart under år 2023.

Förberedande arbete har pågått under våren och sommaren 2021. Under september-oktober, 2021 pågår muddringsarbete med mudderverk och pråmar på plats. 

Pålningsarbete förväntas starta under november månad och pågå till mars, 2022. Under den perioden kan det under vissa delar av vardagarna förekomma störningar i form av buller. Vi ber om överseende för eventuella störningar som detta kan medföra för närboende. 

Förberedande arbete inför byggstart

Ny containerhamn
Tunadalshamnen, Sundsvall
Tunadalshamnen, Sundsvall

Under hösten 2021 pågår muddring- och fyllnadsarbeten inför pålningsarbetet som påbörjas under november månad

Ny containerhamn
Tunadalshamnen, Sundsvall
Tunadalshamnen, Sundsvall

SCA investerar 460 miljoner i Tunadalshamnen

Läs pressmeddelande
SCA investerar 460 miljoner i Tunadalshamnen