SCA investerar i en ny containerhamn

SCA investerar 460 miljoner kronor i Tunadalshamnen, Sundsvall. Investeringen omfattar en ny containerhamn och nya ytor för godshantering. 

Den nya hamnen gör det möjligt att ta emot större fartyg, både containerfartyg och så kallade break-bulk fartyg. Investeringen gör att vi kan erbjuda effektiva och konkurrenskraftiga transporter av det gods som förväntas öka i sina volymer i vår region.

Förberedande arbete på plats för projektet påbörjades under våren och sommaren 2021. Under hösten 2021 utfördes muddringsarbete med mudderverk och pråmar på plats. 

Senhösten 2021 påbörjades pålningsarbetet, det pågick fram till början av april, 2022. Från våren 2022 utför man betongarbeten parallelt med markarbeten och installationer. Det arbetet kommer att fortlöpa ca ett år framåt i tiden. 

Under hösten 2022 påbörjar man arbetet med en ny landbyggnad för en utökad hamnplan. En stor del av det arbetet kommer att bestå av muddrings- och fyllnadsarbeten. 

Projektet beräknas vara klart i slutet av 2023.

 

SCA investerar 460 miljoner i Tunadalshamnen

Läs pressmeddelande
SCA investerar 460 miljoner i Tunadalshamnen
Ny containerkaj

Se kortfilm

Se kortfilm

SCA investerar i en ny containerhamn i Sundsvall. Den kommer göra det möjligt för oss att ta emot större fartyg och gör att vi kan fortsätta erbjuda effektiva och konkurrenskraftiga transporter av det gods som förväntas öka i volym i vår region. Följ med på en flygtur och få en överblick av projektet. Filmen är tagen under maj månad 2022.

Nu startar arbetet med ny landbyggnad i Tunadalshamnen

Läs mer
Nu startar arbetet med ny landbyggnad
Nu startar arbetet med ny landbyggnad

Miljötillstånden klara för landbyggnad i Tunadal

Läs nyhet
Miljötillstånden klara för landbyggnad i Tunadal

Förberedande arbete inför byggstart

Ny containerhamn
Tunadalshamnen, Sundsvall
Tunadalshamnen, Sundsvall

Under hösten 2021 pågick muddring- och fyllnadsarbeten inför pålningsarbetet som påbörjades under november månad

Ny containerhamn
Tunadalshamnen, Sundsvall
Tunadalshamnen, Sundsvall

Lägesbild oktober 2021

Ny containerhamn
Tunadalshamnen, Sundsvall
Tunadalshamnen, Sundsvall

Lägesbild november 2021

Ny containerhamn
Tunadalshamnen, Sundsvall
Tunadalshamnen, Sundsvall

Lägesbild december 2021

Ny containerhamn
Tunadalshamnen, Sundsvall
Tunadalshamnen, Sundsvall

Lägesbild mars 2022

Ny containerhamn
Tunadalshamnen, Sundsvall
Tunadalshamnen, Sundsvall

Lägesbild april 2022

Ny containerhamn
Tunadalshamnen, Sundsvall
Tunadalshamnen, Sundsvall

Lägesbild maj 2022

Ny containerhamn
Tunadalshamnen, Sundsvall
Tunadalshamnen, Sundsvall

September 2022

Ny containerhamn
Tunadalshamnen, Sundsvall
Tunadalshamnen, Sundsvall