SCA investerar i en ny containerhamn

SCA investerar 460 miljoner kronor i Tunadalshamnen, Sundsvall. Investeringen omfattar en ny containerhamn och nya ytor för godshantering. 

Den nya container hamnen gör det möjligt att ta emot större fartyg, både containerfartyg och så kallade break-bulk fartyg. Investeringen gör att vi kan erbjuda effektiva och konkurrenskraftiga transporter av det gods som förväntas öka i sina volymer i vår region. Projektet beräknas vara klart år 2023 och blir en del av Sundsvalls nya logistikpark, ett transportnav med järnväg, väg och sjöfart.

Förberedande arbete inför byggstart

Ny containerhamn
Tunadalshamnen, Sundsvall
Tunadalshamnen, Sundsvall

Ny containerhamn
Tunadalshamnen, Sundsvall
Tunadalshamnen, Sundsvall

SCA investerar 460 miljoner i Tunadalshamnen

Läs pressmeddelande
SCA investerar 460 miljoner i Tunadalshamnen