SCAs studiestipendium 

Är du student på Mittuniversitetet Campus Sundsvall och läser naturvetenskap, teknik eller design? Har dina studier dessutom en tydlig koppling till SCAs verksamhetsområden? Då kan du ansöka om SCAs studiestipendium!

Läs mer

 

Alf de Ruvos minnesfond

Är du forskare inom ramen för cellulosa-fiberbaserade material? Då kanske du redan känner till att det varje år delas ut stipendium på 500.000 kr från Alf de Ruvos minnesfond för forskning inom detta område.

Läs mer

 

Bo Rydins stiftelse

Ändamålet med stiftelsen är att främja teknisk/naturvetenskaplig forskning vid universitet, högskolor och institut, inom SCAs verksamhetsområden. Denna fördelning återspeglas i de projekt, som stiftelsen beviljar.

Stiftelsen stödjer främst kvalificerade forskningsprojekt, men ger även resebidrag till doktorander som vill delta i vetenskapliga konferenser. Vi delar dessutom ut ett antal stipendier för bästa examensarbete på masternivå (30 poäng).

Läs mer