Stipendium

SCA har olika stipendium som går att söka.

Bo Rydins stiftelse

Ändamålet med stiftelsen är att främja teknisk/naturvetenskaplig forskning vid universitet, högskolor och institut, inom SCAs verksamhetsområden. Denna fördelning återspeglas i de projekt, som stiftelsen beviljar.

Stiftelsen stödjer främst kvalificerade forskningsprojekt, men ger även resebidrag till doktorander som vill delta i vetenskapliga konferenser. Vi delar dessutom ut ett antal stipendier för bästa examensarbete på masternivå (30 poäng).

Läs mer på webbplatsen: https://borydinfoundation.se/

SCAs studiestipendium

För närvarande är SCAs studiestipendium tillsvidare inställt, detta i samband med Coronapandemin. Men det kan bli aktuellt igen längre fram – så håll utkik!