SCAs studiestipendium 

Är du student på Mittuniversitetet i Sundsvall? Då kan du ansöka om ett av SCAs studiestipendium på 25 000 kr! Du läser naturvetenskap, teknik eller design och dina studier har en tydlig koppling till SCAs branschområden.

Läs mer

 

Alf de Ruvos minnesfond

Är du forskare inom ramen för cellulosa-fiberbaserade material? Då kanske du redan känner till att det varje år delas ut stipendium på 500.000 kr från Alf de Ruvos minnesfond för forskning inom detta område.

Läs mer

 

Bo Rydins stiftelse

Ändamålet med stiftelsen är att främja teknisk/naturvetenskaplig forskning vid universitet, högskolor och institut, inom SCAs verksamhetsområden. Denna fördelning återspeglas i de projekt, som stiftelsen beviljar.

Stiftelsen stödjer främst kvalificerade forskningsprojekt, men ger även resebidrag till doktorander som vill delta i vetenskapliga konferenser. Vi delar dessutom ut ett antal stipendier för bästa examensarbete på masternivå (30 poäng).

Läs mer