Biorefinery Östrand har tecknat avtal om innovationsstöd

Biorefinery Östrand tecknade i början av december 2023 ett avtal med European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Avtalet berättigar bolaget ett innovationsstöd om cirka 167 miljoner euro efter ett eventuellt framtida investeringsbeslut.

Biorefinery Östrand är ett av åtta projekt som EU har valt ut som de mest betydelsefulla inom kategorin generella utsläppsminskningar. I avtalet mellan Biorefinery Östrand och CINEA ingår att en framtida produktion av hållbart flygbränsle och biodrivmedel ska skapa en klimatnytta om nästan 9 miljoner ton koldioxidekvivalenter under de första tio åren. Detta kan jämföras med det svenska inrikesflygets utsläpp som för 2022 preliminärt beräknats till 306 000 ton koldioxid av Naturvårdsverket.

Stödet delas ut löpande i flera steg under förutsättning att SCA och St1 beslutar att investera i bioraffinaderiet. Om inget investeringsbeslut fattas kommer projektet inte att genomföras.

Biorefinery Östrand är ett bolag som samägs av SCA och St1.

Läs mer