Arbetsgivarvarumärket SCA

Varför employer branding?

För att hitta och behålla kollegor. Som dig själv.

Vi behöver attrahera, rekrytera och behålla medarbetare som vill vara med på vår resa för att nå vår affärsstrategi och våra mål. För att kunna göra det måste vi vara autentiska och sanna i vår kommunikation och dela en gemensam bild av SCA som arbetsgivare. Kommunikationen ska syfta till att skapa stolthet och engagemang internt, och för att skapa kännedom och attraktion externt. För att kunna dela en gemensam bild behöver vi vara långsiktiga och konsekventa i hur vi kommunicerar som arbetsgivare. Den här guiden hjälper oss med det. Så att vi kan hitta och behålla kollegor som gör vårt företag framgångsrikt. Som du.

Här hittar du våra budskap och inspiration

Här hittar du våra budskap, medarbetarberättelse, tonalitet för text, bild och ljud, tillsammans med konkreta exempel på kommunikation. Det ger dig verktygen för att skapa kampanjer, platsannonser och allt möjligt annat HR-material.

Medarbetarresan börjar redan innan den första arbetsdagen, från första gången du möter arbetsgivarvarumärket, ser en jobbannons, söker jobb och får svar. Det fortsätter med anställningsintervju, introduktion, engagemang och utveckling.

Varje punkt i medarbetarresan är viktig och en del av hur SCA upplevs som arbetsgivare. Om vi kan hålla den röda tråden och skapa en gemensam och autentisk kommunikation och bild av oss som arbetsgivare genom hela medarbetarresan så har vi mycket att vinna som verksamhet.

Den här guiden hjälper oss att hålla den röda tråden i vår kommunikation.

Maria Nyberg, Rekryteringschef

Vårt löfte som arbetsgivare

Löfte för employer branding

Det här är vår story

Skogen är vårt hem. Här finns vår historia. Här finns framtidens jobb. Här finns plats för nya innovationer. Här finns möjligheter att utvecklas.

Vår kunskap om skogens kraft går tillbaka i nästan hundra år. Från timmerflottning till förnybar energi. Vår förmåga att ta vara på hela trädet bidrar till klimatnytta. Den mest värdefulla delen av trädet blir till långlivade trävaror som binder koldioxid. Övre delen av trädet blir till pappersmassa av vilken det tillverkas papper, hygienprodukter och förpackningar. Resterande delen av trädet används till klimatneutral bioenergi. Vart femte träd får leva sitt liv, dö en naturlig död och bidra till att förbättra den biologisk mångfalden. På samma sätt som skogen växer och förändras utvecklar vi hela tiden våra verksamheter.

Med hjärtat i Norrland ställer vi om för framtida generationer. Vi är måna om varandra och ser till att vår arbetsplats är hälsosam och säker. Alla ska känna att de behövs. Vissa av oss blir vänner för livet.

Vi har hela tiden siktet inställt långt fram. De insatser vi gör idag ska göra positivt avtryck på nästa generation. Och generationen efter den. Utan alla oss som jobbar här är ingenting möjligt. Som en stafettpinne av kunskap för vi vidare vår visdom om skogen och dess möjligheter.

För det är människorna som gör framgångarna. Tillsammans, bidrar vi till att vårtföretag fortsätter vara framgångsrikt.

Vi skapar vår framtid idag.

Våra huvudbudskap som vi vilar på

Arbetsgivarlöftet och medarbetarberättelsen vilar på en stark grund. Det baseras på tre huvudbudskap som tagits fram utifrån insikter från fokusgrupper och workshops med medarbetare och chefer på SCA. Det är autentiskt och kommer inifrån. Budskapen sammanfattar våra styrkor som arbetsgivare och det som gör oss unika när vi konkurrerar om arbetskraften. Meningen är att du ska kunna välja, mixa och matcha rätt budskap till rätt målgrupp och kunna använda dem som en grund att stå på oavsett vilken kommunikation du ska göra.

Med skogens och vindens kraft skapar vi framtiden

När vi växer – växer skogen

Tillsammans lyckas vi bättre

Sammanfattning av budskapsplattformen