En slutavverkning är det mest inkomstbringande du gör under en omloppstid och markerar både final och start för ditt bestånd. Gör du det i rätt tid lägger du grunden till bättre avkastning för kommande generationer.

Avverka i tid för nästa generation

Läs mer om hur SCA arbetar med GDPR och hanterar personuppgifter