När du avverkar med oss ser vi tillsammans till att skräddarsy planeringen så att dina visioner uppfylls. En slutavverkning är det mest inkomstbringande du gör under en omloppstid och markerar både final och start för ditt bestånd. Gör du det i rätt tid lägger du grunden till bättre avkastning för kommande generationer.

Avverkning med många känslor

Skogsfastigheten är inte särskilt stor, men känslorna för den är desto större. Därför är det med ett visst vemod som Ulla Sundqvist och hennes syster Anita har bestämt sig för att göra sin första slutavverkning.

Läs mer om Ullas slutavverkning

Jag längtar efter en ungskog

Nu längtar jag efter en frodig ungskog som växer bra. När granarna inte växer längre så vinner man inget på att spara träd, utan riskerar bara att de blåser ner eller drabbas av röta, säger Thomas Nordgren som slutavverkade i Ångermanland.

Läs mer om Thomas slutavverkning

Risker med att vänta

Sämre ekonomi
Gammal skog förräntar sig sämre än ungskog med hög tillväxt.

Insektsangrepp
Äldre skog löper risk att utsättas för barkborrar och andra skadedjur.

Röta
Ju äldre skogen blir, desto större är risken för rotröta och svampangrepp.

Väderskador
Gamla träd har mindre motståndskraft mot storm och snöoväder.

Vill du veta mer?

Läs mer om hur SCA arbetar med GDPR och hanterar personuppgifter

Har du avverkningsmogen skog?

Slutavverkning i rätt tid ger dig trygg avkastning och gör att du snabbare kan komma igång med tillväxten i din nya skog. Har du särskilda önskemål kring din avverkning? Tillsammans ser vi till att skräddarsy din slutavverkning efter dina mål och visioner.

Läs mer om slutavverkning med oss här