Ris lagt i körvägen

SED – Skonsam Effektiv Drivning – skonar mark och vatten

Det är mycket viktigt att avverka utan att mark och vatten tar skada. SCA arbetar därför med den egenutvecklade SED-metoden, som står för Skonsam Effektiv Drivning. Tack vare den kan vi minska antalet körskador och dessutom arbeta mer effektivt.

SED-metoden går ut på att planera hur maskinerna ska köra, lägga ris från avverkningen på de vägar som används mest och bygga överfarter, så att man kan avverka och köra ut virke effektivt utan att skada mark och vatten. 

Undviker svåra partier

SED

Planeringen är central i arbetet med SED. Genom att välja de bästa sträckningarna för vägarna på trakten kan vi undvika svåra partier och minimera de områden där skotaren ska köra. Skördaren matar också upp virke från områden med svag bärighet till områden med bra bärighet, där skotaren kör. En annan viktig del är att skördaren lägger ut GPS-punkter i maskinens dator, så att skotaren får tydliga spårmarkeringar som visar hur den ska köra.

I slänter, på myrar eller områden där det inte går att vända backar skotaren alltid in. Då kan föraren lasta på virke medan den kör ut mot fast mark. På så vis har man den lättaste vikten där marken är som svagast och riskerar inte att det blir körskador eller att maskinen kör fast.

Ris skyddar marken

Att få till bra överfarter över bäckar och vattendrag är en viktig del i SED, liksom att lägga ris på körvägarna. Vi använder också ris för att förstärka svaga partier på andra delar av trakten.

Det är även viktigt med tydlig information och bra kommunikation mellan traktplanerare, produktionsledare och skördar- och skotarförare. Alla är delaktiga och arbetar tillsammans för bästa resultat.

SED används både i slutavverkning och gallring och innebär många fördelar. Förutom att man undviker körskador kan vi avverka fler trakter oavsett årstid. SED bidrar även till en mer effektiv avverkning, där det både går att köra skonsamt och snabbt tack vare det ris som läggs ut i körvägarna. Risade körvägar blir jämna och hållbara och då kan man köra mer effektivt. Riset ger också en bättre arbetsmiljö för förarna, eftersom körningen blir mer bekväm.

Genom att tänka till i förväg kan man se till att virket hamnar på torra, bäriga partier där skotaren kan nå det utan problem.

Per Norbäck, skördarförare

SED-metodiken fokuserar på fem områden för att undvika körskador:

Så här jobbar SCA med SED

Risad körväg

Risade körvägar

Kartor visar blöta partier

GPS-punkter

GPS-punkter visar vägen

Planerad körning

Planerad körning

Bra överfarter

Bro

Bro av virke