Din avverkning - många kvalitetsaspekter för bästa resultat

Det är mycket som ska stämma för att din avverkning ska bli bra. Vid sidan om att få ut virket och lämna rätt naturhänsyn finns det en rad olika kvalitetsaspekter som maskinlagen och produktionsledarna arbetar med. – Allt vi gör handlar om att skogsägarna ska få ut mesta möjliga värde av sin skog och att arbetet blir utfört enligt deras beställning, säger Merle Runsvik, verksamhetsutvecklare vid SCA Skogs produktionsfunktion.

Kvalitet är A och O för SCAs avverkningar. För att alla som är involverade i avverkningsarbetet ska veta vad som gäller har SCA en omfattande kvalitetshandbok för avverkning. Där detaljregleras allt som gäller för föryngringsavverkning och gallring.

Merle Runsvik

Egenkontroll och stickprov

Maskinförarna gör löpande kvalitetskontroller under arbetets gång. När uppdraget är avslutat gör de även en egenkontroll, genom att svara på frågor via en app i mobilen. En viktig del i egenkontrollen är återkopplingen till SCAs personal – fick maskinförarna till exempel rätt information för att kunna göra ett bra arbete?

SCA gör också egna stickprovskontroller hos maskinlagen, för att se att de arbetar enligt gällande rutiner. Då kontrolleras allt från vältor, stubbhöjd och vägarnas kick till naturhänsyn och körskador.

– Kommunikationen mellan produktionsledarna och lagen är avgörande för att arbetet ska bli bra. Att diskutera och ge löpande återkoppling gynnar båda parter, säger Merle.

Tränar i SCAs skogar

För att säkerställa en hög kvalitet på de avverkningar som SCA utför åt privata skogsägare, får nya avverkningslag och förare alltid börja med att avverka i SCAs egen skog.

– Då får de en chans att träna upp sig så att de känner sig trygga med våra kvalitetskrav och kan hantera alla riktlinjer. När de är redo kan vi sedan ge dem uppdrag på privat mark, säger Merle.

Exempel på olika kvalitetsaspekter vid avverkning

Gränsmarkering

Tydliga gränsmarkeringar

Kalibrering

Kalibrering av skördaraggregatet

Stubbhöjd

Rätt höjd på stubbarna

Mäta grundyta

Rätt grundyta och gallringsstyrka

Mäta stickvägsbredd

Rätt stickvägsbredd

Stamskada vid gallring

Stamskador vid gallring

Risad basväg för att minimera körskador

Minimera körskador

Avlastning av virke

Avlastning av virke från skogssidan

Märkning av virke

Märkning av virke

Virkesvälta

Välskötta vältor

Kvarglömt virke i skogen

Kvarglömt virke

Städning av avlägget

Städning av avlägget

Ladda ner vår pdf med olika exempel på kvalitetsaspekter vid avverkning