När du avverkar skog med oss ser vi tillsammans till att skräddarsy planeringen så att dina visioner uppfylls. En föryngringsavverkning är det mest inkomstbringande du gör under en omloppstid och markerar både final och start för ditt bestånd. Gör du det i rätt tid lägger du grunden till bättre avkastning för kommande generationer.

Avverkning med många känslor

Skogsfastigheten är inte särskilt stor, men känslorna för den är desto större. Därför är det med ett visst vemod som Ulla Sundqvist och hennes syster Anita har bestämt sig för att göra sin första slutavverkning.

Läs mer om Ullas slutavverkning

Jag längtar efter en ungskog

Nu längtar jag efter en frodig ungskog som växer bra. När granarna inte växer längre så vinner man inget på att spara träden, utan riskerar bara att de blåser ner eller drabbas av röta, säger Thomas Nordgren som slutavverkade granskog i Ångermanland.

Läs mer om Thomas och hans slutavverkning

Maximera inkomsten från skogen

Avverkningen anpassas efter dina behov och mål.
Klara besked när arbetet sätter i gång och information när arbetet är klart.
Duktiga och erfarna avverkningslag.
Lämnad naturhänsyn utifrån dina önskemål.
Noggrann uppföljning efter utfört arbete.
Extra premie för dig som är certifierad skogsägare

 

Därför ska du avverka med oss

Du bestämmer

Kanske vill du att avverkningen ska ge dig ett visst belopp samtidigt som du vill bevara en stig eller ett träd som betyder något särskilt för dig. Rådgör med din virkesköpare om vilken naturhänsyn du ska lämna, om du behöver bygga en väg eller vilken årstid som är mest lämplig och kan ge mer pengar i plånboken.

Dina önskemål är viktiga

Vi utför

Från det att du skrivit kontrakt ansvarar vi för hela kedjan, från avverkningstillfället tills dess att virket är levererat och inmätt vid en industri eller virkesterminal och du har fått din ersättning. Om din slutavverkning är större än 0,5 hektar och därmed kräver en avverkningsanmälan så sköter vi även om det.

Ansvar för hela kedjan

Sälja virke

Vi erbjuder olika typer av affärsformer till dig som vill sälja virke. Målet är att det ska vara enkelt och att du ska känna dig nöjd med din affär.

Läs mer här
Virkesaffären

Optimera intäkterna

Hur du får betalt för ditt virke kan ha stor effekt på det ekonomiska utfallet av din affär. Skattemässigt är det ofta fördelaktigt om du väljer att få pengarna utbetalade över flera år.

Betalningsplan
Betalningsplan

Virkespriser

I prislistorna hittar du information om våra aktuella virkespriser för avverkningsuppdrag och leveransvirke.

Visa prislistorna

Det lönar sig att ta ansvar

Att certifiera sitt skogsbruk är ett enkelt sätt att ta ansvar för människor, miljö och ekonomi. Med ett certifierat skogbruk bidrar du till ett långsiktigt hållbart samhälle. Det belönar vi med en premie på certifierat virke.

Vår samlade kunskap är din

Vi arbetar tillsammans med erfarna och certifierade avverkningslag som anpassar avverkningen efter dina önskemål och din skogs förutsättningar. Under årens lopp har vi byggt upp erfarenhet och kunskap om hur vi ska bruka skogen ansvarsfullt och långsiktigt med hänsyn till mark, vatten och luft samt skapa goda förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv.

Kontakta oss

Läs mer om hur SCA arbetar med GDPR och hanterar personuppgifter