Att slutavverka när träden är färdigvuxna och mogna är den mest lönsamma åtgärden i ditt skogsbruk. Vi avverkar enligt dina önskemål och med garanterad hög kvalitet.

John Deere harvester in the forest. SCA Skog, SCA Forest Products. The photo is taken in Östavall, Sweden.John Deere skördare i skogen. SCA Skog, SCA Forest Products. Bilden är tagen i Östavall, Medelpad.

När skogen är mellan 80 och 120 år är det dags att avverka. Det är nu som du får den största intäkten från din skog och kan börja planera för hur nästa generation skog ska se ut.

Om topparna är platta istället för att de sticker iväg uppåt är det en indikation på att skogen inte växer så mycket längre.

Du bestämmer

Kanske vill du att avverkningen ska ge dig ett visst belopp samtidigt som du vill bevara en stig eller ett träd som betyder något särskilt för dig. Rådgör med din virkesköpare om vilken naturhänsyn du ska lämna, om du behöver bygga en väg eller vilken årstid som är mest lämplig. Att bygga en väg eller avverka på barmark kan ge mer pengar i plånboken.

Karl Lind

Vår samlade kunskap är din

Vi arbetar tillsammans med erfarna och certifierade avverkningslag som anpassar avverkningen efter dina önskemål och din skogs förutsättningar. Under årens lopp har vi byggt upp erfarenhet och kunskap om hur vi ska bruka skogen ansvarsfullt och långsiktigt med hänsyn till mark, vatten och luft samt skapa goda förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv.

Virkespriser

I prislistorna hittar du information om våra aktuella virkespriser för avverkningsuppdrag och leveransvirke.

Visa prislistorna

Maximera inkomsten från skogen

  1. Avverkningen anpassas efter dina behov och mål.
  2. Klara besked när arbetet sätter i gång och information när arbetet är klart.
  3. Duktiga och erfarna avverkningslag.
  4. Lämnad naturhänsyn utifrån dina önskemål.
  5. Noggrann uppföljning efter utfört arbete.
  6. Extra premie för dig som är certifierad skogsägare

 

Därför ska du avverka
Jonas Hamner

Jonas Hamner, virkesköpare

"Avverka gammal och torr skog och låt ny skog få växa fram. En gammal skog slutar växa medan en ung skog förräntas 3-7% per år. Intäkten från avverkning av gammal skog kan du investera eller låta växa på ett bankkonto."

Sälja virke

Vi erbjuder olika typer av affärsformer till dig som vill sälja virke. Målet är att det ska vara enkelt och att du ska känna dig nöjd med din affär.

Läs mer här
Virkesaffären

Optimera intäkterna

Hur du får betalt för ditt virke kan ha stor effekt på det ekonomiska utfallet av din affär. Ibland lika stor påverkan som virkespriset. Skattemässigt är det ofta fördelaktigt om du väljer att få pengarna utbetalade över flera år.

Betalningsplan
Betalningsplan

Från det att du skrivit kontrakt ansvarar vi för hela kedjan, från avverkningstillfället tills dess att virket är levererat och inmätt vid en industri eller virkesterminal och du har fått din ersättning.

Om din slutavverkning är större än 0,5 hektar och därmed kräver en avverkningsanmälan så sköter vi även om det.

Vi ansvarar för hela kedjan
Pojke siter med Ipad i  skogenBay sitting with an Ipad in the forest

Det lönar sig att ta ansvar

Att certifiera sitt skogsbruk är ett enkelt sätt att ta ansvar för människor, miljö och ekonomi. Med ett certifierat skogbruk bidrar du till ett långsiktigt hållbart samhälle. Det belönar vi med en premie på certifierat virke.

Kontakta oss

Läs mer om hur SCA arbetar med GDPR och hanterar personuppgifter