SCA Obbola tillverkar förpackningspapper för konsument- och transportförpackningar, till övervägande del baserad på färsk vedfiber.

SCA har funnits i Obbola i över 100 år. Från början tillverkades enbart sulfatmassa och 1975 invigdes världens bredaste pappersmaskin.

Vi är mycket stolta över vår moderna fabrik, som efter omfattande investeringar idag har ett helt nytt massabruk. Vi har inlett en miljöprövning av en möjlig investering i en ny pappersmaskin, där vi utreder en produktionsökning från dagens 450 000 ton kraftliner per år till 850 000 ton kraftliner per år.

Vi kallar vår produkt för kraftliner, som är ett kraftigt, oblekt papper som utgör ytskiktet i wellpapp.

Utbyggnaden av Obbola pappersbruk

Pressmeddelande om utbyggnaden av Obbola pappersbruk

Frågor och svar om utbyggnaden av Obbola pappersbruk

Produktion och kapacitet

  • 450 000 ton papper
  • 300 anställda

Av gran och tall från hållbart brukade skogar i norra Sverige tillverkar vi sulfatmassa, den viktigaste råvaran till våra produkter. Utöver det använder vi även noga utvalt returpapper av hög kvalitet och biobränsle i processen.

Hållbar produktion

Tillgång till lång och stark nordisk färskfiber, möjliggör produkter med hög kvalitet och miljöprestanda. Produkternas kolspår har minskat med 30 % under en 10-årsperiod.

Vi har certifierade ledningssystem för arbetsmiljö, yttre miljö, energi och kvalitet samt är även FSC®- och PEFC™-certifierade. Vi använder biobränsle istället för olja och ungefär hälften av den el vi använder, tillverkar vi själva.

För din säkerhet och trygghet

Här hittar du viktig information från Obbolas pappersbruk. Ta del av informationen på dessa sidor så du vet vad du skall göra om olyckan är framme!

För din säkerhet och trygghet

Om en olycka inträffar
Närboendeinformation
Närboendeinformation

För dig som är entreprenör

Vi vill att du ska känna dig trygg på Obbola. En förutsättning för att vi ska lyckas är att du följer gällande skyddsföreskrifter och använder föreskriven skyddsutrustning.

För dig som är entreprenör

Allmänna skyddsregler
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinformation

Kontakta oss

Nyheter Obbola

Nyheter Obbola

Vi söker sommarvikarier

Din framtid kan börja i skogen. Nu i sommar.

I vår breda verksamhet kan du jobba med allt från skogsvård, produktion och underhåll till administration. Du kommer få en god inblick i vår verksamhet och en bra start på din karriär. Väx med oss och ansök nu!
0

Underhållsstopp 2019

Den 30 september - 8 oktober 2019 kommer ett

underhållsstopp att genomföras vid SCAs pappersbruk i Obbola.
1

Projektarbeten vid SCA Obbola AB

3

SCA investerar i kraftlinerbruket Obbola

SCA bygger en ny pappersmaskin för tillverkni

ng av kraftliner vid sitt pappersbruk Obbola i Umeå kommun. Produktionen i Obbola ökar från dagens 450 000 ton kraftliner till 725 000 ton årligen för att möta förväntad ökning av efterfrågan på förnybara förpackningar. Investeringsbeloppet uppgår till 7,5 miljarder SEK.
28 Pressmeddelanden

Utsläpp på historiskt låg nivå

Ett förbättringsprojekt som genomfördes vid

Obbola pappersbruk under fjolåret resulterade i att utsläppen till Umeälven minskade dramatiskt. Utsläppsnivåerna är fortfarande efter drygt ett år på en mycket låg nivå.
6