SCA Obbola tillverkar förpackningspapper för konsument- och transportförpackningar, till övervägande del baserad på färsk vedfiber.

SCA har funnits i Obbola i över 100 år. Från början tillverkades enbart sulfatmassa och 1975 invigdes världens bredaste pappersmaskin. Vi är mycket stolta över vår moderna fabrik, som efter omfattande investeringar idag har ett helt nytt massabruk.

Vi bygger nu en ny pappermaskin för tillverkning av kraftliner. Produktionen i Obbola ökar från dagens 450 000 ton kraftliner till 725 000 ton årligen för att möta förväntad ökning av efterfrågan på förnybara förpackningar. Investeringsbeloppet uppgår till 7,5 miljarder SEK.

Vi kallar vår produkt för kraftliner, som är ett kraftigt, oblekt papper som utgör ytskiktet i wellpapp.

Produktion och kapacitet

  • 450 000 ton papper
  • 300 anställda

Av gran och tall från hållbart brukade skogar i norra Sverige tillverkar vi sulfatmassa, den viktigaste råvaran till våra produkter. Utöver det använder vi även noga utvalt returpapper av hög kvalitet och biobränsle i processen.

Hållbar produktion

Tillgång till lång och stark nordisk färskfiber, möjliggör produkter med hög kvalitet och miljöprestanda. Produkternas kolspår har minskat med 30 % under en 10-årsperiod.

Vi har certifierade ledningssystem för arbetsmiljö, yttre miljö, energi och kvalitet samt är även FSC®- och PEFC™-certifierade. Vi använder biobränsle istället för olja och ungefär hälften av den el vi använder, tillverkar vi själva.

Miljörapport 2020.

Expansion Obbola

Läs mer

Expansion Obbola
Expansion Obbola
Expansion Obbola

För din säkerhet och trygghet

Här hittar du viktig information från Obbolas pappersbruk. Ta del av informationen på dessa sidor så du vet vad du skall göra om olyckan är framme!

För din säkerhet och trygghet

Om en olycka inträffar
Närboendeinformation
Närboendeinformation

För dig som är entreprenör

Vi vill att du ska känna dig trygg på Obbola. En förutsättning för att vi ska lyckas är att du följer gällande skyddsföreskrifter och använder föreskriven skyddsutrustning.

För dig som är entreprenör

Allmänna skyddsregler
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinformation

Kontakta oss

Nyheter Obbola

Nyheter Obbola

En coronasmittad bland 384 testade

8

All personal i Expansion Obbola testas för Coronasmitta

SCAs pappersbruk i Obbola genomför just nu en

stor utbyggnad av produktionen av Kraftliner, en investering på 7,5 miljarder kronor. Under slutet av 2020 konstaterades Coronasmitta i projektet och SCA och leverantörerna till projektet genomförde skärpta åtgärder för att förhindra smittspridning. Dessa kombineras nu även med testning för smitta.
9

SCA skärper åtgärder för att förhindra smittspridning på Obbola industriplats

SCAs pappersbruk Obbola genomför just nu en s

tor utbyggnad av produktionen av kraftliner, en investering på 7,5 miljarder kronor. Efter konstaterad coronasmitta i byggprojektet har SCA och leverantörerna nu vidtagit skärpta åtgärder för att förhindra smittspridning.
8

Från deponi till naturområde

Sedan 2004 har ett arbete pågått för att slut

täcka en industrideponianläggning på SCAs mark vid Hästudden i Obbola. Målet är att göra området trevligt för både människor, djur och växter.
11

Ny fabrikschef på Obbola pappersbruk

Vårt pappersbruk i Obbola utanför Umeå har få

tt en ny fabrikschef, Gustaf Nygren, som tillträdde tjänsten den 1 mars 2020.
15