SCA Obbola tillverkar förpackningspapper för konsument- och transportförpackningar, till övervägande del baserad på färsk vedfiber.

SCA har funnits i Obbola i över 100 år. Från början tillverkades enbart sulfatmassa och 1975 invigdes världens bredaste pappersmaskin. Vi är mycket stolta över vår moderna fabrik, som efter omfattande investeringar idag har ett helt nytt massabruk.

Vi bygger nu en ny pappermaskin för tillverkning av kraftliner. Produktionen i Obbola ökar från dagens 450 000 ton kraftliner till 725 000 ton årligen för att möta förväntad ökning av efterfrågan på förnybara förpackningar. Investeringsbeloppet uppgår till 7,5 miljarder SEK.

Vi kallar vår produkt för kraftliner, som är ett kraftigt, oblekt papper som utgör ytskiktet i wellpapp.

Produktion och kapacitet

  • 450 000 ton papper
  • 300 anställda

Av gran och tall från hållbart brukade skogar i norra Sverige tillverkar vi sulfatmassa, den viktigaste råvaran till våra produkter. Utöver det använder vi även noga utvalt returpapper av hög kvalitet och biobränsle i processen.

Hållbar produktion

Tillgång till lång och stark nordisk färskfiber, möjliggör produkter med hög kvalitet och miljöprestanda. Produkternas kolspår har minskat med 30 % under en 10-årsperiod.

Vi har certifierade ledningssystem för arbetsmiljö, yttre miljö, energi och kvalitet samt är även FSC®- och PEFC™-certifierade. Vi använder biobränsle istället för olja och ungefär hälften av den el vi använder, tillverkar vi själva.

Miljörapport 2020.

Världens största maskin för förpackningspapper

En ny pappersmaskin för tillverkning av kraftliner byggs vid Obbola pappersbruk utanför Umeå. Produktionen ökar från 450 000 ton till 725 000 ton per år, för att möta den växande efterfrågan på förnybara förpackningar.

Förpackningspappersmaskin

Världens största maskin för förpackningspapper
Världens största maskin för förpackningspapper
Världens största maskin för förpackningspapper

För din säkerhet och trygghet

Här hittar du viktig information från Obbolas pappersbruk. Ta del av informationen på dessa sidor så du vet vad du skall göra om olyckan är framme!

För din säkerhet och trygghet

Om en olycka inträffar
Närboendeinformation
Närboendeinformation

För dig som är entreprenör

Vi vill att du ska känna dig trygg på Obbola. En förutsättning för att vi ska lyckas är att du följer gällande skyddsföreskrifter och använder föreskriven skyddsutrustning.

För dig som är entreprenör

Allmänna skyddsregler
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinformation

Kontakta oss

Nyheter Obbola

Nyheter Obbola

SCA första kraftlinerproducenten med fossilfria industriprocesser

SCA Containerboard som tillverkar förpackni

ngspapper, kan nu titulera sig att vara den första kraftlinerproducenten med fossilfria industriprocesser. En ny bioeldad mesaugn som har ersatt två oljeeldade ugnar gör det möjligt.
67

Scania och SCA är först med 80-tons eldriven timmerbil

Som ett ytterligare bidrag till ett fossilfri

tt samhälle utvecklar SCA och Scania tillsammans den första eldrivna timmerbilen med en teknisk kapacitet om upp till 80 ton totalvikt. Fordonet är ytterligare en hållbar transportlösning som möjliggörs genom Scanias nära partnerskap med en innovativ kund.
24

En coronasmittad bland 384 testade

18

All personal i Expansion Obbola testas för Coronasmitta

SCAs pappersbruk i Obbola genomför just nu en

stor utbyggnad av produktionen av Kraftliner, en investering på 7,5 miljarder kronor. Under slutet av 2020 konstaterades Coronasmitta i projektet och SCA och leverantörerna till projektet genomförde skärpta åtgärder för att förhindra smittspridning. Dessa kombineras nu även med testning för smitta.
19

SCA skärper åtgärder för att förhindra smittspridning på Obbola industriplats

SCAs pappersbruk Obbola genomför just nu en s

tor utbyggnad av produktionen av kraftliner, en investering på 7,5 miljarder kronor. Efter konstaterad coronasmitta i byggprojektet har SCA och leverantörerna nu vidtagit skärpta åtgärder för att förhindra smittspridning.
18