SCA Obbola tillverkar förpackningspapper för konsument- och transportförpackningar, till övervägande del baserad på färsk vedfiber.

SCA har funnits i Obbola i över 100 år. Från början tillverkades enbart sulfatmassa och 1975 invigdes världens bredaste pappersmaskin.

Vi är mycket stolta över vår moderna fabrik, som efter omfattande investeringar idag har ett helt nytt massabruk. Vi har inlett en miljöprövning av en möjlig investering i en ny pappersmaskin, där vi utreder en produktionsökning från dagens 450 000 ton kraftliner per år till 850 000 ton kraftliner per år.

Vi kallar vår produkt för kraftliner, som är ett kraftigt, oblekt papper som utgör ytskiktet i wellpapp.

Produktion och kapacitet

  • 450 000 ton papper
  • 300 anställda

Av gran och tall från hållbart brukade skogar i norra Sverige tillverkar vi sulfatmassa, den viktigaste råvaran till våra produkter. Utöver det använder vi även noga utvalt returpapper av hög kvalitet och biobränsle i processen.

Hållbar produktion

Tillgång till lång och stark nordisk färskfiber, möjliggör produkter med hög kvalitet och miljöprestanda. Produkternas kolspår har minskat med 30 % under en 10-årsperiod.

Vi har certifierade ledningssystem för arbetsmiljö, yttre miljö, energi och kvalitet samt är även FSC®- och PEFC™-certifierade. Vi använder biobränsle istället för olja och ungefär hälften av den el vi använder, tillverkar vi själva.

För din säkerhet och trygghet

Här hittar du viktig information från Obbolas pappersbruk. Ta del av informationen på dessa sidor så du vet vad du skall göra om olyckan är framme!

För din säkerhet och trygghet

Om en olycka inträffar
Närboendeinformation
Närboendeinformation

För dig som är entreprenör

Vi vill att du ska känna dig trygg på Obbola. En förutsättning för att vi ska lyckas är att du följer gällande skyddsföreskrifter och använder föreskriven skyddsutrustning.

För dig som är entreprenör

Allmänna skyddsregler
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinformation

Kontakta oss

Nyheter Obbola

Nyheter Obbola

Biltvätten åter i drift

1

Vi söker sommarvikarier

Nu söker vi sommarvikarier för 2019

3

Pappersbruket i Obbola får ny produktionschef

Den 1 mars tillträder Erik Olsson som produk

tionschef vid pappersbruket i Obbola.
7

Vi har underhållsstopp i oktober

3

Biltvätten i Obbola

Länsstyrelsen har inom olika indus

triverksamheter genomfört en inventering av de oljeavskiljare som finns i länet.
1