SCA publicerar årsredovisning och hållbarhetsredovisning

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA publicerar idag årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2015. Rapporterna finns tillgängliga på www.sca.com.

Digitala versioner av rapporterna finner du under följande länkar:

Årsredovisning: http://reports.sca.com/2015/arsredovisning

Hållbarhetsredovisning: http://reports.sca.com/2015/hallbarhetsredovisning

Tryckta versioner av rapporterna börjar distribueras till aktieägare och andra intressenter från den 30 mars.

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2016, klockan 17:45.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, 46 8 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager,   46 8 788 51 55