Kapitalmarknadsdag med tema skog

Den 22 maj genomför SCA en kapitalmarknadsdag med tema skog i Sundsvall. Dagen ger en aktuell bild av SCAs verksamhet och strategi och en djupare inblick i företagets unika skogsresurs. Presentationerna kommer att websändas via www.sca.com kl. 9.15 – 12.00. Websändningen finner du här >>>

Vi är SCA

Basen för all vår verksamhet är skogen. På denna unika naturresurs har vi byggt ett helt industriellt ekosystem.

SCA i korthet

Skog

Att äga skog ska vara lätt. Vi erbjuder en palett av skogliga tjänster för ett lönsamt och hållbart skogsbruk.

Mer om våra skogliga tjänster

Trä

Vi gör träprodukter till bygghandeln, både till proffsbyggaren och gör-det-självaren, och till träindustrin. Våra produkter finns runt om i världen hos människor som dig och mig.

Läs mer om våra träprodukter

Massa

Vi har producerat massa i nästan 100 år och alla våra produkter har en mycket stark miljöprofil.

Läs mer om vår massaproduktion

Papper

Du kommer säkert i kontakt med många av våra produkter utan att du vet om det, för de finns nämligen mitt ibland oss.

Ta del av våra erbjudanden

Förnybar energi

Hos oss blir skogsbrukets och skogsindustrins restprodukter samt markernas vindlägen till förnybar energi. Vi har samordnat produktion, marknad och utveckling inom områdena Bioenergi, Vindenergi och Bioraffinaderi.

Läs mer om våra erbjudanden

Logistik

SCAs tillhandahåller omfattande sjö- och landtransporttjänster inom Europa och till översjömarknader.

Läs mer om våra erbjudanden