Skogsägare

Alla tjänster för dig och din skog, köp plantor och sälj ditt virke 


Skogsprodukter

Vi producerar träprodukter, massa, papper och förpackningsmaterial


Förnybar energi

Vi producerar biodrivmedel, pellets och andra biobränslen


Logistik

Vi sköter din logistik över både land och vatten

 

svenska cellulosa aktiebolaget
svenska cellulosa aktiebolaget
SCA Frontier symbol owl

SCA Frontier

Nyhet! - Världens ljusaste trähaltiga papper.

Mer bulk. Mer vitt. Mer möjligheter.

SCA Frontier

SCA Frontier
SCA Frontier
Skogsmiljö

Fossilfri värld

Den globala uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar. Som skogsbolag vill vi bidra och vara en del av lösningen.

Hållbarhet

En hållbar framtid
Senaste nyheter

Nyheter

Nyheter

Nyheter

Hotad sparv får hjälp på SCAs hyggen

SCA deltar i arbetet med att rädda den hotade

ortolansparven som trivs på hyggen. Under ett skogsbesök tittade SCAs naturvårdsspecialister tillsammans med länsstyrelser och några ornitologer på tänkbara åtgärder så att sparven ska trivas ännu bättre.
4

Nytt nummer av tidningen Din Skog

Massor av intressant och spännande höstläsni

ng om bland annat bränder, torka, skogsbruksplaner och Charlotte Kalla.
3

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q3 2018

Presskonferensen, som hålls i samband med

publiceringen av SCAs rapport för det tredje kvartalet 2018, kan också följas via webbsändning eller telefon.
2 Pressmeddelanden

Vår välfärd kommer från skogen

Den 9 september 2018 genomfördes val till

riksdag, kommun och landsting i Sverige. Under ett valår talas det mycket om mer pengar till olika satsningar, inte minst inom välfärdsområdet. Strax före valet gjorde vi i SCA, genom vår VD och koncernchef Ulf Larsson, ett inlägg i samhällsdebatten kring detta. En debattartikel publicerades i Sundsvalls Tidning och här nedan finns hela artikeln.
1
Nyheter
introbild-filmen.jpg
Svenska cellulosa aktiebolaget

Trädet och människan

01:53

Martin Obbola.png
Svenska cellulosa aktiebolaget

Martin Lundgren

Processoperatör, Obbola pappersbruk

01:30

Sara Starrsjö.png
Svenska cellulosa aktiebolaget

Sara Starrsjö

Industridoktorand, R&D Centre

01:32

Karlolof Boman.png
Svenska cellulosa aktiebolaget

Karlolof Boman

Virkesköpare, Lycksele

01:32

Vi är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar miljöcertifierad skog i norra Sverige.

stora fakta
Skog
Skog

Vi producerar 9TWh bioenergi per år, 8 TWh använder vi själva och 1 TWh säljer vi till stora och små kunder.

stora fakta
Förnybar energi
Förnybar energi

Med innovativa lösningar har energiförbrukningen för järnvägstransporter sänkts med 25 procent per godsenhet.

stora fakta
Logistik
Logistik

Östrand – en ny fabrik i världsklass. Fabriken producerar massa med högre kvalitet och miljöprestanda och mer förnybar energi.

stora fakta
Massa
Massa

SCA-aktien är noterad och handlas på Nasdaq Stockholm

SCA hade cirka 96 000 aktieägare per den 31 december 2017. Aktiekapitalet ägdes då till cirka 51 procent av utländska ägare, varav de flesta återfanns i USA, Norge och Storbritannien.

Till investor relations
Aktieutveckling
Aktieutveckling
Bild avsedd att användas som startsida på PowerPointpresentationer i 16:9-format. Originalbild: Forest Haze.
Årsredovisning
Årsredovisning