Söker du efter SCA Hygiene?

Vi är nu Essity! Ett ledande globalt hygien- och hälsobolag.

Nu är det vi som är SCA!

Från torsdagen den 15 juni handlas skogsbolaget SCA och hygien- och hälsobolaget Essity var för sig på börsen Nasdaq Stockholm. Därmed är delningen av den tidigare hygien- och skogsindustrikoncernen SCA fullbordad.

SCA, Svenska Cellulosa Aktiebolaget, grundades som ett skogsindustriföretag 1929. Därför stannar namnet SCA med det nya skogsbolaget. Vi ska fortsätta förvalta och utveckla detta starka varumärke tillsammans med våra kunder och affärspartners, som alltid känt oss och våra produkter som SCA.

Basen för vår verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige, en yta nästan lika stor som Belgien. Av denna växande och förnybara resurs tillverkar vi trävaror, massa, papper för förpackningar och tryck och förnybar energi. Våra industrier skapar efterfrågan och värde på andras skogar och de effektiva transportlösningar vi utvecklar för våra egna produkter, erbjuds också till andra företag som behöver transportera sina varor.

Vi odlar och planterar träd som kommer att växa i ett århundrade innan de skördas för att bli förnybara och återvinningsbara produkter med lägsta möjliga kolspår. Detta långsiktiga perspektiv tar vi med oss i allt vi gör.

Vi sköter våra skogar så att deras biologiska mångfald bevaras, samtidigt som de växande träden binder atmosfärens koldioxid.

SCA är betydelsefullt för det svenska samhället, en viktig arbetsgivare med starka band till de samhällen i norr där våra industrier och verksamheter är belägna. Vi skapar arbete, utvecklar infrastruktur och vi skapar exportinkomster av en förnybar naturresurs.

Vi ska fortsätta skapa långsiktigt värde för våra ägare, kunder och medarbetare.

Välkommen till SCA!

Ansvarsfullt skogsbruk

Vi ska bruka våra skogar så att de i framtiden är minst lika rika på råvara, biologisk mångfald och upplevelser som idag

Läs mer om vårt ansvarsfulla skogsbruk

Med rötter i Norrland

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA grundades som ett skogsindustriföretag 1929. Vi ska fortsätta förvalta och utveckla detta starka varumärke tillsammans med våra kunder och affärspartners, som alltid har känt oss och våra produkter som SCA.

Läs mer