Skogsägare

Alla tjänster för dig och din skog, köp plantor och sälj ditt virke 


Skogsprodukter

Vi producerar träprodukter, massa, papper och förpackningsmaterial


Förnybar energi

Vi producerar biodrivmedel, pellets och andra biobränslen


Logistik

Vi sköter din logistik över både land och vatten

 

svenska cellulosa aktiebolaget
svenska cellulosa aktiebolaget
SCA Frontier symbol owl

SCA Frontier

Nyhet! - Världens ljusaste trähaltiga papper.

Mer bulk. Mer vitt. Mer möjligheter.

SCA Frontier

SCA Frontier
SCA Frontier
Skogsmiljö

Hur jobbar vi med ­hållbarhet när livs­cykeln är lång?

Det tar mellan 80 till 120 år från att en planta sätts till att den kan förädlas till virke, papper eller biobränsle. Det är en väldigt lång tid och kan vara svårt att greppa.

Hållbarhet

Hållbarhet
Hållbarhet
Senaste nyheter

Nyheter

Nyheter

Nyheter

Stabilare situation efter brandperioden

Läget har stabiliserats ytterligare efter per...

Omvandling av aktier

Lägre brandrisk i sikte, och SCAs produktion kan fortgå

Det fortsätter att vara torrt och brandrisken...

Delårsrapport Q2 2018

Nyheter
introbild-filmen.jpg

Trädet och människan

01:53

Svenska cellulosa aktiebolaget
Martin Obbola.png

Martin Lundgren

Processoperatör, Obbola pappersbruk

01:30

Svenska cellulosa aktiebolaget
Sara Starrsjö.png

Sara Starrsjö

Industridoktorand, R&D Centre

01:32

Svenska cellulosa aktiebolaget
Karlolof Boman.png

Karlolof Boman

Virkesköpare, Lycksele

01:32

Svenska cellulosa aktiebolaget

Vi är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar miljöcertficerad skog i norra Sverige.

stora fakta
Skog
Skog

Vi producerar 9TWh bioenergi per år, 8 TWh använder vi själva och 1 TWh säljer vi till stora och små kunder.

stora fakta
Förnybar energi
Förnybar energi

Med innovativa lösningar har energiförbrukningen för järnvägstransporter sänkts med 25 procent per godsenhet.

stora fakta
Logistik
Logistik

Snart tar vi en ny fabrik i världsklass i drift. Fabriken producerar massa med högre kvalitet och miljöprestanda och mer förnybar energi.

stora fakta
Massa
Massa

SCA-aktien är noterad och handlas på Nasdaq Stockholm

SCA hade cirka 96 000 aktieägare per den 31 december 2017. Aktiekapitalet ägdes då till cirka 51 procent av utländska ägare, varav de flesta återfanns i USA, Norge och Storbritannien.

Till investor relations
Aktieutveckling
Aktieutveckling
Bild avsedd att användas som startsida på PowerPointpresentationer i 16:9-format. Originalbild: Forest Haze.
Årsredovisning
Årsredovisning