Bogrundet - från olja till pellets

  • Artikel

Bogrundets plantskola i Timrå är världens största skogsplantskola och här odlar SCA ca 95 miljoner plantor varje år. En bra teknisk lösning med hög klimatnytta förser 14 växthus med pelletsvärme och ersätter 430 kubikmeter olja årligen.

Fossilfri start för plantorna

I slutet av 2020 blev första delen av värmeanläggningen på Bogrundet klar. Idag är två stora pannor i drift och 14 växthus värms med pellets, istället för fossil olja.

- Vi är glada att bidra till klimatnyttan och SCAs hållbarhetsarbete, där skogen är en central del – och det är ju på plantskolan som första steget till ny skog börjar. Nu ger vi plantorna en extra grön start!

Superpot plant

- Investeringen i ny uppvärmning innebär att vi minskar vår oljeanvändning med 430 kubikmeter per år. Eftersom förbränningen istället sker med pellets betyder det ca 1000 ton mindre koldioxidutsläpp per år. Vi har en helt fossilfri anläggning som är en av de största i sitt slag för den här typen av odling, säger Thomas Vestman, plantskolechef.

Den tekniska lösningen bygger på ett centralt placerat värmeverk med två pelletspannor som är försedda med en rökgasrening som reducerar utsläpp av stoft till ett minimum enligt bästa tillgängliga teknik (BAT).

Via en fjärrvärmekulvert som består av isolerade stålrör distribueras värmen ut till de 14 växthusen och varmvattnet fördelas till 28 värmeväxlaraggregat. Dessa aggregat är specialtillverkade för Bogrundets behov för att ge bästa effekt när det gäller värme och flöde – allt i syfte att få varje skogsplanta växa som den ska.

SCAs andra plantskola Wifstamo odlar cirka 15 miljoner skogsplantor per år. Där har man en fossilfri uppvärmning sedan 10 år tillbaka tack vare att man kan använda fjärrvärme från Östrands massabruk.