Vi har effektiva och flexibla lösningar som täcker hela transportkedjan. Heltäckande lösningar för transporter till sjöss, väg samt järnväg.

Vi har ett stort nätverk av terminaler på strategiska platser. Pålitlighet, enkelhet och hög kvalitet, kombinerat med stark miljöprofil, utmärker vårt transportsystem.

Många av våra kundrelationer är långsiktiga och vi försöker ständigt att förenkla och förbättra varje steg i transportkedjan för att få ett optimalt flöde för våra kunder; att införa on-line spårning är bara ett exempel.

Vi kan också tillhandahålla speciellt anpassade lösningar för varje kunds behov.