Så räknar du ut pris per kilowattimme

Det är mycket att ta hänsyn till när man jämför energislag. Energiinnehåll, volym, verkningsgrad på anläggningen, skatt, moms... Vi är inte experter, men visar här vi hur vi räknat fram värdena i våra exempel. Kanske kan det hjälpa dig i dina jämförelser.

Energiinnehåll och pris/enhet

Energivärden SCA Pellets och ved

Uträkning elprisNär man tittar på kostnaden för el behöver man komma ihåg att den består av fler delar än bara själva elpriset. Har du t ex ett elpris på 89 öre så blir totalkostnaden, utan årskostnad och abonnemangsavgift inräknad, men inklusive moms och skatt ca 171 öre. Beräknat på elöverföringsavgift 9,3 öre/kWh, energiskatt 39,2 öre/kWh samt 25 % moms. Detta är ett exempel, observera att ett bolagen kan ha stora skillnader i elöverföringsavgift.

Räkna ut inköpspris/kWh pellets och ved

Pris per kWh SCA Pellets så räknar du

Exempel energi ved

* SCAs pellets innehåller 4,9 kWh/kg och då blir energiinnehållet i 832 kg 4077 kWh. Räknar du på annat fabrikat behöver du kontrollera vilket energivärde den pelletsen har. 
Löst mått, i exemplet här en säck med 1 m3 ved. Säcken kan innehålla olika mycket beroende på vedens längd/tjocklek och hur veden lagts i. Energivärdet vi använt för för 1 kubikmeter stjälpt mått björkved, med fukthalt 20%, är ett medel på värden hämtade från Råd & Rön (SLU), VTT Research Institution och Högskolan Dalarna.
Inga verkningsgrader är inräknade här, detta visar endast inköpspris per kWh inte pris per tillgodogjord kWh.

1 säck pellets eller 71,6 liter björkved

16 kg pellets 86 liter ved

För att få lika mycket värme av ved som av en säck 16 kg SCA Pellets behövs 71,6 liter stjälpt mått ved. Inget man bara tar under armen... 

Verkningsgrad

Verkningsgrad visar hur effektivt en anläggning, t ex en kamin, utnyttjar energin i den pellets/ved man lägger in. All energi som tillförs blir inte värme till boytan. En del värme följer med rökgaserna ut genom skorstenen. Ju högre verkningsgrad desto effektivare är kaminen på att värma boytan.  

En vedkamin har en verkningsgrad på ca 70%, en pelletskamin ca 90%. Elpanna har en verkningsgrad på ca 95%.

Tittar man på energiinnehåll så motsvarar en pall pellets 3,7 kubikmeter ved löst mått. En pall pellets ger i en kamin med 90% verkningsgrad, effektivt ca 3 669 kWh. För att tillföra effektiva 3 669 kWh genom att elda i vedkamin behövs runt 4,8 kubikmeter ved löst mått. SCA Pellets jämfört med ved

Eldar jag pellets för kråkorna då?


Absolut inte - om du har ett äldre hus med självdrag är pannan husets hjärta som sköter ventilationen! Den värme som går ut genom skorstenen är dessutom en bra investering för att undvika fuktproblem.

När man eldar värms skorstenen och luften i ventilationskanalerna. När luften i kanalerna blir varm stiger den och det blir ett självdrag - luft strömmar genom huset. 

Tar man bort pannan så blir mer av den fuktiga inomhusluften kvar i huset och skorstenen, vilket kan leda till fuktproblem. 

Energijämförelse SCA pellets el och ved