En medarbetare som står lutad mot ett träd i skogen.

Visuell identitet

Utgångspunkten för vår visuella identitet är allt det som är kärnan i verksamheten: vår gemensamma tillgång skogen, vår historia, drivkrafterna för hållbarhet och vårt ständiga fokus på förbättringar och innovation.

SCA verkar på en mängd olika marknader och kommer varje dag i kontakt med tiotusentals människor världen över. Vår gemensamma värdegrund och visuella identitet speglar hur vi vill uppfattas och med hjälp av dessa blir vi tydliga och enhetliga mot våra målgrupper. 

Om du har frågor om SCAs visuella identitet vänligen kontakta oss via e-post: varumarke@sca.com.