• Eldrivna truckar testas i Bollsta

  Vid Bollsta sågverk pågår just nu ett pilotprojekt och test av av två eldrivna truckar. Under 2022 är målet att utvärdera huruvida de står pall för sågverkens krav och i och med det också skulle kunna utgöra ännu ett viktigt bidra på resan mot en fossilfri värld.

  14
 • Rundviks sågverk får egen pelletsanläggning

  SCA har beslutat att investera 70 miljoner kronor i ett nytt sågintag och en pelletsanläggning vid Rundviks sågverk. En investering som inte bara breddar och stärker sågens verksamhet, utan också bidrar till att göra hela företagets värdekedja ännu mer hållbar.

  14
 • En resa i tiden i Wiborghslund!

  Nu har Wiborghslund öppnat. Lunden som berättar historien om Bollstabruk och samtidigt bjuder in till en stunds avkoppling i grönskan.

  31
 • Ny godsterminal ger Rundviks sågverk nya möjligheter

  Tidigt på morgonen den 23 juni rullade det första godståget in på den nya godsterminalen i Rundvik. Den första lasten innehöll nio tågvagnar fullastade med timmerstockar till SCAs sågverk i Rundvik.

  60
 • Jerry Larsson blir ny ordförande för Svenskt Träs styrelse

  Jerry Larsson, affärsområdeschef Wood, blir ny ordförande i branschorganisationen Svenskt Träs styrelse. Jerry Larsson tillträder som ordförande i juni 2021.

  45