• Innovationsrace ger nya idéer

  SCA Wood arbetar ständigt för en ökad förståelse av kundernas behov av nya innovationer och därmed en starkare position på marknaden.

  7
 • Svensk furu till världens längsta bro

  Norrländsk furu har använts till världens längsta bro över vatten. Den 55 kilometer långa bron, som slingrar sig både under och över vatten, kopplar samman Hong Kong, Macau och Kina. SCA har i samarbete med Martinsons levererat 300 m3 furu som använts till trall på två utkiksplatser där det bland annat finns café och restaurang.

  3
 • Nytt nummer av Timber News

  I det nya numret av Timber News kan du bland annat läsa om ett av våra innovationsrace, satsningen på Tunadals hyvleri och vår nya marknadsdirektör Katarina Levin.

  1
 • Färdiga komponenter ger ökad kundnytta

  I Sverige är träemballageindustrin den enskilt största användaren av sågade trävaror. När SCAs sågverk i Tundal nu kan leverera exaktkapade komponenter direkt till kund frigörs kapacitet i sågverket samtidigt som spillet minskar och värdet ökar.

  7
 • Jobba för en hållbar framtid – SCA rekryterar 80 sommarvikarier till Piteå

  Julen har inte ens passerat, men redan nu startar SCA rekryteringen av sommarvikarier inför nästa sommar. 80 nya medarbetare ska rekryteras till Piteå.

  9 Pressmeddelanden