Att certifiera sitt skogsbruk är ett enkelt och bra sätt att ta ansvar för människor, miljö och ekonomi. Dessutom får du extra betalt för ditt virke.

Certifiering är en etablerad metod för att kombinera naturhänsyn, socialt ansvar och virkesproduktion. Vi samarbetar med Skogscertifiering Prosilva AB som erbjuder ett gruppcertifikat.

När du ansluter dig till gruppcertifikatet åtar du dig att leva upp till de krav som finns beskrivna i världens två största internationella certifieringssystem för ett ansvarsfullt skogsbruk - FSC® och PEFC.

Läs mer om Skogscertifiering Prosilva AB här och vad det innebär att certifiera din fastighet

Förena nytta med nöje

 1. God naturvård i kombination med lönsam virkesproduktion.
 2. Extra betalt för ditt virke.
 3. Bidra till ett klimatsmart samhälle genom att främja tillgången på certifierat virke.
 4. Stärka konkurrenskraften för hållbara produkter från skogen.
 5. Njuta av en skog som gör nytta idag och i framtiden.
 6. Etablerad metod för att bedriva ett ansvarsfullt skogsbruk.

 

 

Därför ska du certifiera ditt skogsbruk

Det ska vara lönsamt att ta ansvar

Certifierade skogsägare får extra betalt för sitt virke. Om ditt virke är certifierat enligt antingen FSC ® eller PEFC får du en premie på 10 kronor per kubikmeter. Är virket certifierat enligt båda systemen är premien 15 kronor per kubikmeter.

Din certifiering

Vi går tillsammans igenom vad certifiering praktiskt innebär för skogsskötslen på din fastighet.Vi skriver ett avtal där ditt, SCAs och Prosilvas åtagande framgår. Som skogsägare lovar du bland annat att:

 1. Upprätta en skogsbruksplan inom två år
 2. Löpande uppdatera skogsbruksplanen och redovisa vilka åtgärder som utförts på fastigheten
 3. Sätta av minst fem procent av den produktiva arealen för naturvårdsändamål
 4. Spara alla naturvärdesträd och skapa färsk död ved (höga stubbar) vid slutavverkning och en del gallringar.
 5. Du sköter fastigheten i enligt med åtgärderna i din skogsbruksplan
 6. Prosilvas internrevisorer får göra stickprov hos ett antal av sina certifierade gruppmedlemmar samt att ett oberoende certifieringsföretag får göra besök hos några medlemmar.

 

Kontakta oss

Läs mer om hur SCA arbetar med GDPR och hanterar personuppgifter