Att bygga en skogsbilväg som underlättar vid avverkning kan ge dig mer betalt samtidigt som du lättare kommer ut i din skog.

Det är inte bara värdefulla stammar som ger bra netto vid avverkning. Du kan också påverka ditt netto om du bygger en ny skogsbilväg eller rustar upp en befintlig, så att virket inte måste skotas så långa sträckor. Det tjänar både du och miljön på.

Det kan också vara lönsamt att öka bärigheten på en befintlig väg så att du kan avverka under tjällossning eller andra kritiska perioder som kan ge extra bra betalning. Och sköter du om och rustar vägen så håller den längre.

En bra investering

Det är bra att investera i en väg. Förutom att det blir så mycket lättare att komma ut i skogen, vare sig det gäller skogsvård eller att njuta av friluftslivet, så höjer det värdet på fastigheten. Och när man ska avverka blir avverkningskostnaden lägre om skotaren slipper köra så långt i skogen.

 

Läs mer om Birgitta Velander och hennes väg

Nå längre i din skog

  1. Ökar värdet på din fastighet.
  2. Bättre betalt om virket inte behöver transporteras så långt i skogen.
  3. Nå områden som kan vara svåra att avverka under vissa perioder.
  4. Lättare att komma ut i skogen för jakt, fiske och rekreation.
  5. Långsiktig investering med miljövinster.

 

 

Därför ska du bygga skogsbilväg

Vår samlade kunskap är din

Vi har cirka 2 600 mil skogsbilvägar på våra marker. Varje år bygger vi runt 20 mil nya skogsbilvägar och rustar upp ca 80 mil väg. Vi har med andra ord många års erfarenheter av att bygga bra och kostnadseffektiva vägar. Vi hjälper dig i med vägfrågor och kan bistå med projektering samt att bygga en ny skogsbilväg eller att rusta upp en befintlig väg. Din virkesköpare ger dig råd när du vill gå vidare med dina planer på en skogsbilväg.

Grus- och stenmaterial

Vi erbjuder skogsägare och vägsamfälligheter grus- och stenmaterial från våra egna bergtäkter till vägbyggnation och vägförbättring till mycket konkurrenskraftiga priser. 

Kontakta oss på telefon 060-19 31 04 om du har frågor eller vill göra en beställning.

Kontakta oss

Läs mer om hur SCA arbetar med GDPR och hanterar personuppgifter