Genom att röja underlättar du för kommande gallringar och ökar värdet på din skog. Att röja din skog är en åtgärd som verkligen lönar sig. När du röjer får även en vackrare skog med bättre sikt och det blir lättare att dig fram i skogen.

När skogen har hunnit bli ungefär 10 år brukar det vara dags för en första röjning. Vid röjningen har du stora möjligheter att påverka din framtida skog genom att välja vilka slags träd du vill lämna kvar och vilka du vill röja bort. De stammar du lämnar kvar får bättre tillgång på vatten och näring och det ger dig en framtida skog med högre kvalitet och en bättre ekonomi när det är dags att gallra.

Thinned pine forest. Gallrad tallskog

Bättre lönsamhet

Att röja minskar kostnaderna vid gallring men det gäller att röja i tid. För varje år som går efter den optimala tidpunkten för röjning fördyras kommande gallring.

En finare skog med högre kvalitet

  1. Träden fungerar precis som morötterna i trädgårdslandet, man behöver plocka bort en del för att de som blir kvar ska få utrymme att växa sig storaoch fina.
  2. De träd som blir kvar får mer ljus och näring.
  3. Färre och kraftigare träd gör stor skillnad i ekonomin när det är dags att gallra och slutavverka.
  4. Du riskerar inte att lövträden, som växer snabbare än gran och tall, tar över på sikt.

Och kom ihåg: Det är bättre röja sent än att inte röja alls!

Därför ska du röja
SCAs skogsvårdsledare och röjare diskuterar röjning i skogen

Vår erfarenhet och kunskap till ditt förfogande

Vi arbetar tillsammans med erfarna och certifierade entreprenörer som anpassar röjningen efter dina önskemål och din skogs förutsättningar. Vi har höga kvalitetskrav och genomför noggranna uppföljningar. När du anlitar oss för att utföra arbete i din skog står vår samlade erfarenhet och kunskap till ditt förfogande.

Kontakta oss

Läs mer om hur SCA arbetar med GDPR och hanterar personuppgifter