Gallring gynnar tillväxten i din skog eftersom de bästa stammarna får bättre möjligheter att växa. Och du får pengar direkt.

Arbete med gallringsskördare i tallskog.

När skogen är omkring 40 år och träden börjar stå tätt är det dags att gallra - och du kan få den första inkomsten från din skog.

Klenare träd med sämre kvalitet gallras ut och de finare stammarna lämnas kvar. De som står kvar får mer ljus, näring och vatten och kan utveckla mer värdefullt virke tills det är dags för slutavverkning.

Du bestämmer

Kanske vill du spara favoritsvampstället, bevara en stig eller ett träd som betyder något särskilt för dig. Rådgör med din köpare om vilken naturhänsyn du ska lämna, om du behöver bygga en väg eller vilken årstid som är mest lämplig.

Frisk och stark skog

  1. Det går ofta att tjäna pengar på skogen långt innan det är dags att slutavverka
  2. Tillväxten koncentreras till de träd som har bäst kvalitet, så att de träden blir stora och ger mycket värdefullt timmer när det är dags för slutavverkning
  3. Träden blir friska och vitala eftersom de får mer ljus och näring
  4. Du får en fin skog som är trevlig att vistas i
Därför ska du gallra
Rickard brändström

Vår samlade kunskap är din

Vi arbetar tillsammans med erfarna och certifierade avverkningslag som anpassar avverkningen efter dina önskemål och din skogs förutsättningar. Under årens lopp har vi byggt upp erfarenhet och kunskap om hur vi ska bruka skogen ansvarsfullt och långsiktigt med hänsyn till mark, vatten och luft samt skapa goda förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv.

Virkespriser

I prislistorna hittar du information om våra aktuella virkespriser för avverkningsuppdrag och leveransvirke.

Visa prislistorna

Vi ansvarar för hela kedjan

Från det att du skrivit kontrakt ansvarar vi för hela kedjan, från gallringstillfället tills dess att virket är levererat och inmätt vid en industri eller virkesterminal och du har fått din ersättning.

När du anlitar oss för att utföra arbete i din skog står vår samlade erfarenhet och kunskap till ditt förfogande.

Sälja virke

Vi erbjuder olika typer av affärsformer till dig som vill sälja virke. Målet är att det ska vara enkelt och att du ska känna dig nöjd med din affär.

Läs mer här
Liten flicka vid trädBaby girl with a tree

Det är lönsamt att ta ansvar

Att certifiera sitt skogsbruk är ett enkelt sätt att ta ansvar för människor, miljö och ekonomi. Med ett certifierat skogbruk bidrar du till ett långsiktigt hållbart samhälle. Det belönar vi med en premie på certifierat virke.

Joakim Johansson virkesköpare Stugun

Joakim Johansson

"Gallring är som en pensionsförsäkring. Du gallrar för att få maximal avkastning när det är dags för slutavverkning. Gallringen ger skogen möjlighet att växa till sig och ge pengar när den är mogen för det."

Kontakta oss

Läs mer om hur SCA arbetar med GDPR och hanterar personuppgifter