En insats för framtiden

Att gallra är att vårda skogen. Dessutom ökar man värdet på sina ägor. Det håller skogsägaren Jerry Sjögren, som har gallrat med SCA flera gånger, med om. - Det gäller att ta hand om skogen för framtida generationer, säger Jerry.

När Jerry Sjögren skulle välja yrkesbana stod det mellan skog och bygg. Han valde det senare, men skogsintresset är alltjämt levande. Den första skogsfastigheten, som han övertog från sin far, har blivit flera och i dag kallar han sig skogsbonde på fritiden med mark i trakterna kring Knaften utanför Lycksele.

Det senaste året har han anlitat SCA för gallring vid ett par tillfällen. Han ser gallringen som en investering på sikt.

- Den primära anledningen att jag gallrar är för att öka tillväxten av timmer som ger bra betalt. En välskött skog ger ett bättre netto vid slutavverkning. Sedan får man ju också ersättning vid gallring och det är bra med en tidig inkomst från skogen, berättar Jerry.

Långsiktighet i fokus

Till vardags jobbar Jerry med affärer inom byggbranschen. Entreprenörstankarna lyser igenom när han pratar skogsbruk och han tänker långsiktigt. 

- Jag äger skogen en kort tid av ett träds liv och ser det som mitt ansvar att vårda den. Det jag gör i dag får mina barn och barnbarn ta hand om i framtiden. På samma sätt har tidigare generationer tagit hand om den skog som jag äger nu.

Han jämför arbetet med skogen med att förvalta en aktieportfölj – inkomsterna ska täcka utgifterna och förhoppningsvis blir det ett överskott. För att öka framtida inkomster har han även köpt skogsgödsling av SCA på 40 hektar.

- Det blir spännande att se vilken effekt det får, då det är första gången jag gödslar min skog. Det lär ju bli en bra tillväxt.

Genom att öka tillväxten i skogen uppfyller Jerry ett annat mål med sitt skogsägande. Att ta ansvar för en positiv klimatutveckling.

- Genom att vårda skogen så binder träden mer koldioxid. Det blir en positiv effekt på miljön.

Jerry använder sig bland annat av SCAs digitala tjänst Skogsvinge för att få överblick över sina fastigheter och för att kunna sätta in rätt åtgärder i rätt tid.

- Skogsvinge är en bra tillgång för oss skogsägare. Den är lättillgänglig och enkel, men ger tillräcklig information för att vi ska kunna arbeta med skogen.

Förutom de ekonomiska och klimatmässiga aspekterna så finns det en tredje anledning till att Jerry är mån om att vårda sin skog genom gallring. Upplevelsen av att vistas i en fin och lättillgänglig skog.

- Det är tillfredsställande att se skogen utvecklas och att få att sätta fötterna på egen mark. Skogen är ju som min trädgård – bara lite större.