En virkesaffär är en stor händelse för många. Därför är det viktigt att du har en affärspartner som du känner dig trygg med. Det är också viktigt att du är tydlig med vilka förväntningar och önskemål du har. Ställ massor av frågor, var tydlig med vad du vill och vilka förväntningar du har och se till helheten – det är några tips på vägen.

Affärsformer

Det finns flera olika sätt att göra sin virkesaffär på, men främst använder man sig av två affärsformer: avverkningsuppdrag och leveransrotköp.

Avverkningsuppdrag

Du får betalt för ditt virke enligt en officiell prislista och det är din affärspartner som ansvarar för avverkning och transport av virket. Kostnaden för avverkningsarbetet betalar du antingen i form att ett fast pris som har gjorts upp i förväg, eller så betalar du den verkliga arbetskostnaden när man ser hur långt virket behövde transporteras i skogen och hur grov den avverkade skogen var. En fast kostnad kan kännas tryggt, ungefär som när du väljer att binda din bankränta, men det kan också betyda att du får betala mer än nödvändigt om avverkningsarbetet visar sig gå smidigare än väntat. Det är vanligast att man använder verklig avverkningskostnad.

Leveransrotköp

Du får betalt för virket enligt ett förutbestämt pris per sortiment (t ex massaved och sågtimmer) som du och din affärspartner kommit överens om. Din affärspartner gör en bedömning av kvaliteten på virket i förväg, för att kunna ge dig ett prisförslag. I priset är avverkningskostnaden redan avdragen. Din affärspartner ansvarar för avverkning och transport av virket.

 

Virkespriser

I prislistorna hittar du information om våra aktuella virkespriser för avverkningsuppdrag och leveransvirke.

Virkespriser

Virkesmått

Det vimlar av måttenheter i skogsbranschen och det kan vara lite förvirrande ibland. Det gäller också att vara uppmärksam på måtten! Det mått som används kan påverka hur mycket du får i ersättning. Om virkespriset är högt, men måttet som används ger lägre volym kan det ge en lägre total intäkt. Det kan också vara olika mått för hur virket mäts in och hur avverkningskostnaden beräknas. Vanligast är att kostnaden mäts i fast mått under bark!

Be din affärspartner att visa vilka mått man använder och förklara hur det påverkar din affär. 

De vanligaste affärsmåtten är dessa två:

Fast mått under bark (m³fub)
Kallas för ”fub”. Ett kubikmetermått som visar stockens verkliga vedvolym efter att bark, grenar och toppen har räknats bort.

Toppmätt under bark (m³toub eller m³to)
Toppmätt kubikmetermått där bark och grenar har räknats bort. Stockens diameter mäts tio cm in från toppen som ger en toppmätt rak cylindervolym av stammen. Om du har skog som är klen i toppen och grov nedtill så får du inte betalt för all volym om det här måttet används.

Vad ingår i affären

Ta reda på vad som ingår och vad som kommer att faktureras separat, så att du inte får oväntade utgifter eller saker du måste hantera själv. Ställ frågor som exempelvis:

  • Vem betalar för eventuella vägavgifter?
  • Vem hanterar och betalar för reparationer av vägen om den skadas?
  • Vem betalar för sandning och plogning av vägen?
  • Vem sköter kontakter med omgivningen? Kanske måste du använda en väg över en grannfastighet och behöver reda ut rättigheterna för det.
  • Vem tar ansvar om det blir körskador i skogen?
  • Vem sköter om avverkningsanmälan?
  • Kan din affärspartner uppfylla dina önskemål? Kanske vill du spara vissa utvalda träd eller få hem lite ved inför vintern?

Ställ frågor om ekonomiska villkor

Se till att din affärspartner är ekonomiskt stabil och finns kvar på lång sikt. Om det blir konkurs försvinner innestående medel och de pengar du har i betalplanen.

Höstskog

Förskott
Det kan dröja från det att du signerar kontraktet tills att avverkningen genomförs. Fråga om din affärspartner kan erbjuda förskottsbetalning. Om du erbjuds förskott – kom ihåg att kolla vad du får betala för ränta.

Höstskog

Betalplan
Om du kan ha en betalplan hos din affärspartner betyder det att du får ut inkomster över flera år, i stället för att få hela summan utbetald vid ett tillfälle. Därmed kan du senarelägga beskattningen. Betalplan är ofta ett bra alternativ till skogskonto. Läs på och jämför.

Höstskog

Ha pengar innestående
Om du kan välja att ha pengar innestående hos din affärspartner för kommande åtgärder som markberedning och plantering, är det ofta en fördel.

Tips
Tips

När affären är avslutad

Din virkesaffär är avslutad den dag du har fått din slutreglering. Den visar bland annat hur mycket virke som har mätts in, avverkningskostnad och din slutliga ersättning. För att göra det enkelt för dig att ha koll på dina affärer, kolla att din affärspartner kan erbjuda lättillgänglig dokumentation som du lätt kan nå och ha samlad på ett ställe.

SCA erbjuder Skogsvinge. Logga in med BankID på skogsvinge.se så kan du följa inmätningen av ditt virke och se dina kontrakt och andra dokument. Du har också full koll på intäkter och kommande utgifter. I Skogsvinges karta följer du din skog som om du var på plats i den och nu kan du även signera dina kontrakt digitalt.

Till Skogsvinge

Ordning och reda med Skogsvinge