En virkesaffär är en stor händelse för många. Därför är det viktigt att du har en affärspartner som du känner dig trygg med. Det är också viktigt att du är tydlig med vilka förväntningar och önskemål du har. Ställ massor av frågor, var tydlig med vad du vill och vilka förväntningar du har och se till helheten – det är några tips på vägen.

 

 

Avverkningsuppdrag

Du och din virkesköpare kommer överens om ett pris för avverkningsarbetet. Virkespriset beräknas efter aktuell prislista och vi sköter avverkningsarbetet och alla transporter till industri där virkets volym och värde fastställs. För beräkning av avverkningsuppdragets nettovärde används vanligtvis en verklig avverkningskostnad. Affärsformen Avverkningsuppdrag kallas även Ursprung 5 och är den affärsform som används mest i dag.

Affärsformer

Leveransrotköp fast pris

I avtal fastställer vi ett fast nettopris som ett totalt snittpris per m3fub, exklusive bränslesortiment som har ett eget pris. Vi sköter avverkningsarbetet och transport till industrin där virkets volym fastställs. Den här affärsformen kallas även Ursprung 6.

Affärsformer

Leveransrotköp fast pris
per sortiment

I avtal fastställer vi ett fast nettopris per sortiment per m3fub. Vi sköter avverkningsarbetet och transport till industrin där virkets volym fastställs. Den här affärsformen kallas även Ursprung 7.

Affärsformer

Leveransvirke vid väg

I avtal fastställs vilken prislista som ska ligga till grund för beräkningen av virkesvärdet. Du som skogsägare avverkar och transporterar själv virket fram till skogsbilvägen. Vi ordnar transport till industri där virkets volym och värde fastställs. Den här affärsformen kallas även Ursprung 3.

Affärsformer

Virkesmått

Det vimlar av måttenheter i skogsbranschen och det kan vara lite förvirrande ibland. Det gäller också att vara uppmärksam på måtten! Det mått som används kan påverka hur mycket du får i ersättning. Om virkespriset är högt, men måttet som används ger lägre volym kan det ge en lägre total intäkt. Det kan också vara olika mått för hur virket mäts in och hur avverkningskostnaden beräknas. Vanligast är att kostnaden mäts i fast mått under bark!

Be din affärspartner att visa vilka mått man använder och förklara hur det påverkar din affär. 

De vanligaste affärsmåtten är dessa två:

Fast mått under bark (m³fub)
Kallas för ”fub”. Ett kubikmetermått som visar stockens verkliga vedvolym efter att bark, grenar och toppen har räknats bort.

Toppmätt under bark (m³toub eller m³to)
Toppmätt kubikmetermått där bark och grenar har räknats bort. Stockens diameter mäts tio cm in från toppen som ger en toppmätt rak cylindervolym av stammen. Om du har skog som är klen i toppen och grov nedtill så får du inte betalt för all volym om det här måttet används.

Vad ingår i affären

Ta reda på vad som ingår och vad som kommer att faktureras separat, så att du inte får oväntade utgifter eller saker du måste hantera själv. Ställ frågor som exempelvis:

  • Vem betalar för eventuella vägavgifter?
  • Vem hanterar och betalar för reparationer av vägen om den skadas?
  • Vem betalar för sandning och plogning av vägen?
  • Vem sköter kontakter med omgivningen? Kanske måste du använda en väg över en grannfastighet och behöver reda ut rättigheterna för det.
  • Vem tar ansvar om det blir körskador i skogen?
  • Vem sköter om avverkningsanmälan?
  • Kan din affärspartner uppfylla dina önskemål? Kanske vill du spara vissa utvalda träd eller få hem lite ved inför vintern?

Virkespriser

I prislistorna hittar du information om våra aktuella virkespriser för avverkningsuppdrag och leveransvirke.

Virkespriser

Ställ frågor om ekonomiska villkor

Se till att din affärspartner är ekonomiskt stabil och finns kvar på lång sikt. Om det blir konkurs försvinner innestående medel och de pengar du har i betalningsplanen.

Höstskog

Förskott
Det kan dröja från det att du signerar kontraktet tills att avverkningen genomförs. Fråga om din affärspartner kan erbjuda förskottsbetalning. Om du erbjuds förskott – kom ihåg att kolla vad du får betala för ränta.

Höstskog

Betalningsplan
Om du kan ha en betalningsplan hos din affärspartner betyder det att du får ut inkomster fördelade över flera år, i stället för att få hela summan utbetald vid ett tillfälle.

Höstskog

Ha pengar innestående
Om du kan välja att ha pengar innestående hos din affärspartner för kommande åtgärder som markberedning och plantering, är det ofta en fördel.

Tips
Tips

Kontakta oss

Läs mer om hur SCA arbetar med GDPR och hanterar personuppgifter