Det ska vara enkelt och tryggt att välja oss för din virkesaffär. Vi gör vårt allra bästa för att du ska bli nöjd och känna att du har gjort ett bra val.

Du kan välja mellan olika typer av affärsformer när det är dags för dig att sälja skog.

Avverkningsuppdrag

Du och din virkesköpare kommer överens om ett pris för avverkningsarbetet. Virkespriset beräknas efter aktuell prislista enligt våra avtal och vi sköter avverkningsarbetet och alla transporter till industri där virkets volym och värde fastställs. För beräkning av avverkningsuppdragets nettovärde används vanligtvis en verklig avverkningskostnad. Affärsformen Avverkningsuppdrag kallas även Ursprung 5 och är den affärsform som används mest i dag.

Affärsformer

Leveransrotköp fast pris

I avtal fastställer vi ett fast nettopris som ett totalt snittpris per m3fub, exklusive bränslesortiment som har ett eget pris. Vi sköter avverkningsarbetet och transport till industrin där virkets volym fastställs. Den här affärsformen kallas även Ursprung 6.

Affärsformer

Leveransrotköp fast pris per sortiment

I avtal fastställer vi ett fast nettopris per sortiment per m3fub. Vi sköter avverkningsarbetet och transport till industrin där virkets volym fastställs. Den här affärsformen kallas även Ursprung 7.

Affärsformer

Leveransvirke vid väg

I avtal fastställs vilken prislista som ska ligga till grund för beräkningen av virkesvärdet. Du som skogsägare avverkar och transporterar själv virket fram till skogsbilvägen. Vi ordnar transport till industri där virkets volym och värde fastställs. Den här affärsformen kallas även Ursprung 3.

Affärsformer

Virkespriser

I prislistorna hittar du information om våra aktuella virkespriser för avverkningsuppdrag och leveransvirke.

Virkespriser

Betalningsvillkor

Information om hur vi betalar ut din köpeskilling och information om förskott samt ränta.

Betalningsvillkor

Goda råd

En virkesaffär är en stor händelse för många - se till att du känner dig trygg med din affärspartner. Ställ frågor, var tydlig med vad du vill och vilka förväntningar du har och se till helheten.

Goda råd inför virkesaffären

Din virkesaffär
Anders Forsberg virkesköpare Västerbotten

Maximera intäkterna

Hur du får betalt för ditt virke kan ha stor effekt på det ekonomiska utfallet av din virkesaffär. Ibland lika stor påverkan som virkespriset. Skattemässigt är det ofta fördelaktigt att betalningen från avverkning delas ut över flera år.

Betalningsplan

Skogliga tjänster

Du ska få ut så mycket som möjligt av din skogsfastighet, oavsett om det handlar om tillväxt, pengar eller att efterlämna en välmående skog till nästa generation. När du anlitar oss för att utföra arbete i din skog står vår samlade erfarenhet och kunskap till ditt förfogande.

Tjänster för din skog

Kontakta oss

Läs mer om hur SCA arbetar med GDPR och hanterar personuppgifter