En virkesaffär är en stor händelse för många, och därför är det viktigt att du har en affärspartner som du känner dig trygg med. Med fasta priser på sågtimmer och massaved, tydliga kostnadsberäkningar och slopade vrakavdrag blir virkesaffären enkel och tydlig för dig som skogsägare.

Steg för steg till att sälja ditt virke

Har du avverkningsmogen skog eller skog som behöver gallras följer här en enkel guide för hur du säljer virke till oss. Är du osäker på vilket behov du och din skog har så kan du kontakta våra virkesköpare för att få hjälp att reda ut det.

1. 

Din första kontakt med virkesköpare

Oavsett om det är vi som tar kontakt med dig eller du med oss så vill vi alltid träffas personligen eller digitalt. Vi är intresserade av vilka behov du och din skogsfastighet har och vilka mål du har med ditt skogsbruk. Vi går gärna ut på fastigheten för att titta på möjligheterna och tillsammans hittar vi de bästa lösningarna utifrån dina förutsättningar. 
Här finns kontaktuppgifter till din lokala virkesköpare.

2.

Du får ett affärsförslag

Vi lämnar ett skräddarsytt affärsförslag utifrån vårt möte. Våra affärsförslag baseras alltid på tydlig prissättning och förbestämda kostnader – allt för att det ska vara enkelt för dig att se vad du får ut av affären. Vi går igenom affärsförslaget tillsammans och du har möjlighet att ställa frågor. 
Här hittar du våra aktuella virkespriser.

3.

Vi skriver kontrakt

När du känner dig nöjd med affärsförslaget så är det dags att signera kontraktet. Detta kan du enkelt göra via vår digitala tjänst Skogsvinge.se med BankID eller så får du ett papperskontrakt från din virkesköpare. Så fort kontraktet är signerat och registrerat startar processen och vi börjar planera för dina åtgärder – samtidigt kan du redan nu ta ut ett förskott på en andel av den beräknade köpeskillingen. 
Här kan du logga in på Skogsvinge.se.

4.

Vi utför dina kontrakterade åtgärder

Allt eftersom virket avverkas i din skog transporterar skotarföraren det till ett avlägg intill skogsbilsvägen. Där läggs olika virkessortiment i olika vältor. På avlägget stämplas ett nummer i röd färg på några stockändar i varje välta, så att virket blir lätt att identifiera vid transport och inmätning. Det är ofta skotarföraren som sköter märkningen.

5.

Ditt virke transporteras och mäts in 

När ditt bestånd är avverkat hämtar en timmerbil ditt virke och kör det aningen till en industri eller en virkesterminal. Innan lastning kontrollerar åkaren att stämpelnumret är korrekt. När virket kommer fram mäts det av Biometria, som genomför opartisk mätning av virke. Det stämplade numret talar om att det är just ditt virke som mäts in. Massaveden mäts med hjälp av travmätning. Sågtimret mäts antingen med hjälp av travmätning eller med stockmätning, beroende på vad som finns avtalat i ditt kontrakt. 

6.

En måttenhet gör det enkelt

Allt virke vi hanterar åt dig, både massaved och sågtimmer, mäts i samma måttenhet – m3fub. Fub står för fast under bark och är ett kubikmetermått som visar stockens verkliga vedvolym efter att bark, grenar och topp har räknats bort. Vi redovisar också intäkten för virket och kostnaden för avverkningen i samma enhet, både på kontraktet och i slutregleringen, så att det ska bli så enkelt som möjligt för dig att följa resultatet av affären.

7.

Mätbesked och slutreglering

Efter att det sista virket har mätts in får du ett mätbesked från Biometria med information om virkesvolymen fördelad på sortiment och kvalitet. Det är mätbeskedet som ligger till grund för betalningen för virket. Du får även en slutreglering från oss där du bland annat ser hur mycket virke som har mätts in, avverkningskostnad och din slutliga ersättning.

8.

Pengarna betalas ut

Köpeskillingen kan antingen betalas ut omgående eller fördelas på ett antal år enligt en betalningsplan. En betalningsplan är en unik möjlighet för skogsägare att fördela sina inkomster över flera år och på så sätt få skattemässiga fördelar. Varje gång vi gör en utbetalning till dig får du ett likvidbesked.

9.

Vi genomför efterföljande skogsvård

Om det finns efterföljande skogsvård beställt utförs det vanligtvis under de två kommande barmarkssäsongerna – markberedning första året och plantering året därpå. Har du beställt tjänsten Ny skog med föryngringsgaranti genomför vi en återväxtkontroll inom två år för att kontrollera att plantorna växer som de ska, annars gör vi om arbetet.
Här kan du läs om vår branschunika tjänst Ny skog med föryngringsgaranti

 

Tre anledningar att välja oss

Fasta priser virkesaffären

Tydlig prissättning med fasta priser
Glöm besvärliga matrisprislistor! Med SCAs fasta priser på massaved och sågtimmer blir det tryggt och tydligt när du tecknar avverkningsuppdrag med oss. Redan när du skriver kontrakt så vet du den preliminära volymen och vilket pris din ersättning baseras på.

Avverkningskostnader

Klar bild av kostnader
Med vår enkla prissättning är det bara två faktorer som påverkar avverkningskostnaden – trädens storlek och transportavståndet på avverkningstrakten. Det betyder att du slipper oroa dig för extra utgifter som t ex återställning av vägen, plogning och sandning. Allt definieras i ditt kontrakt och finns inbakat i priset för din avverkning.

Vi garanterar ditt virkesvärde
Nu har vi tagit bort begreppet vrak på sågtimmer och infört bruttopriser. Därmed garanterar vi värdet på ditt virke och tar hela ansvaret så att du får betalt för hela volymen sågtimmer. Du slipper därmed oroa dig för felaktigheter under avverkningen som kan påverka din ersättning.

Förenklad virkesaffär
Förenklad virkesaffär

När affären är avslutad

Din virkesaffär är avslutad den dag du har fått din slutreglering. Den visar bland annat hur mycket virke som har mätts in, avverkningskostnad och din slutliga ersättning. För att göra det enkelt för dig att ha koll på dina affärer erbjuder vi vår digitala tjänst Skogsvinge. Logga in med BankID på skogsvinge.se så kan du följa inmätningen av ditt virke och se dina kontrakt och andra dokument.

Till Skogsvinge
Skogsvinge

En måttenhet gör det enkelt

Allt virke som SCA hanterar åt dig anges alltid i samma måttenhet, oavsett om det gäller massaved eller sågtimmer. Det gör det också enklare att förstå din ersättning. Vi redovisar alltid intäkten för virket och kostnaden för avverkningen i samma enhet, både på kontraktet och i slutregleringen. Och det är måttet m3fub som gäller.

Fub står för fast under bark och är ett kubikmetermått som visar stockens verkliga vedvolym efter att bark, grenar och topp har räknats bort. Diametern mäts mitt på stocken och sedan görs en beräkning av volymen utifrån det. Det är dock vanligt i branschen att även använda måttet m³toub eller m³to, det vill säga ett toppmätt kubikmetermått där bark och grenar har räknats bort. Om du har skog som är klen i toppen och grov nedtill så får du inte betalt för all volym när det måttet används.

Enklare att förstå din ersättning

Travmätning

Vid travmätning mäts hela virkespartiet direkt på timmerbilen. Större delen av travmätningen görs numera med hjälp av kameramätning. Då tas bilder på traven från olika vinklar och bilderna sänds digitalt till en virkesmätare som gör mätningen på distans, genom att mäta i bilden.

Inmätning

Stockmätning

Vid stockmätning mäst volymen för varje enskild stock med hjälp av en mätram.

Inmätning

Virkespriser

I prislistorna hittar du information om våra aktuella virkespriser för avverkningsuppdrag och leveransvirke.

Virkespriser

Kontakta oss

Läs mer om hur SCA arbetar med GDPR och hanterar personuppgifter

Avverkningsuppdrag

Du och din virkesköpare kommer överens om ett pris för avverkningsarbetet. Virkespriset beräknas efter aktuell prislista och vi sköter avverkningsarbetet och alla transporter till industri där virkets volym och värde fastställs. För beräkning av avverkningsuppdragets nettovärde används vanligtvis en verklig avverkningskostnad. Affärsformen Avverkningsuppdrag kallas även Ursprung 5 och är den affärsform som används mest i dag.

Affärsformer

Leveransrotköp fast pris

I avtal fastställer vi ett fast nettopris som ett totalt snittpris per m3fub, exklusive bränslesortiment som har ett eget pris. Vi sköter avverkningsarbetet och transport till industrin där virkets volym fastställs. Den här affärsformen kallas även Ursprung 6.

Affärsformer

Leveransrotköp fast pris
per sortiment

I avtal fastställer vi ett fast nettopris per sortiment per m3fub. Vi sköter avverkningsarbetet och transport till industrin där virkets volym fastställs. Den här affärsformen kallas även Ursprung 7.

Affärsformer

Leveransvirke vid väg

I avtal fastställs vilken prislista som ska ligga till grund för beräkningen av virkesvärdet. Du som skogsägare avverkar och transporterar själv virket fram till skogsbilvägen. Vi ordnar transport till industri där virkets volym och värde fastställs. Den här affärsformen kallas även Ursprung 3.

Affärsformer

Maximera intäkterna

Hur du får betalt för ditt virke kan ha stor effekt på det ekonomiska utfallet av din virkesaffär. Ibland lika stor påverkan som virkespriset. Skattemässigt är det ofta fördelaktigt att betalningen från avverkning delas ut över flera år.

Betalningsplan

Betalningsvillkor

Information om hur vi betalar ut din köpeskilling och information om förskott samt ränta.

Betalningsvillkor

Goda råd

En virkesaffär är en stor händelse för många - se till att du känner dig trygg med din affärspartner. Ställ frågor, var tydlig med vad du vill och vilka förväntningar du har och se till helheten.

Goda råd inför virkesaffären

Skogliga tjänster

Du ska få ut så mycket som möjligt av din skogsfastighet, oavsett om det handlar om tillväxt, pengar eller att efterlämna en välmående skog till nästa generation. När du anlitar oss för att utföra arbete i din skog står vår samlade erfarenhet och kunskap till ditt förfogande.

Tjänster för din skog