Nyheter

Nyheter

Möte i Märlingsberget med fokus på naturvård och contorta

I slutet av augusti var det dags för refere

nsgruppmöte i SCAs mångfaldspark Märlingsberget i Jämtland. Under mötet träffades olika intressenter som är engagerade i parken för att diskutera utförda och kommande åtgärder. I år blev det extra fokus på naturvård och contortatallens närvaro i parken.
0

SCA och Medelpads botaniska förening samarbetar

SCA och Medelpads botaniska förening har teck

nat ett treårigt samarbetsavtal. Föreningen ska inventera förändringar i artsammansättningen av kärlväxter efter en naturvårdsavverkning som SCA har gjort i västra Medelpad.
74

Naturskyddsföreningen i Vindeln besökte SCAs mångfaldspark

Innan sommaren gjorde Naturskyddsföreningen i

Vindeln ett studiebesök i Tjäderbergets mångfaldspark. Föreningen har länge varit representerad i parkens referensgrupp och en trogen deltagare på de årliga träffar som SCA anordnar. Syftet med studiebesöket var att sprida information om parken till fler medlemmar i föreningen.
26

Din Skog

SCAs tidning för dig som äger skog eller är allmänt intresserad av skogsbruk och natur.

Läs tidningen och prenumerera