Vi erbjuder skogliga tjänster för ett lönsamt och hållbart skogsbruk.

Du ska få ut så mycket som möjligt av din skogsfastighet, oavsett om det handlar om tillväxt, pengar, naturvärden eller att lämna över en välmående skog till nästa generation.

Vi utför arbetet i skogen tillsammans med erfarna och certifierade entreprenörer som anpassar skötselåtgärderna efter dina behov och önskemål. Låt oss hjälpa dig att sköta din skog.

Tjänster

Hanna Bromée

Låt oss vara ditt bollplank i frågor som rör din skogsfastighet. Vårt mål är att du ska få ut så mycket som möjligt av din skog.

Skoglig rådgivning

Snittyta på trädstam.

Slutavverka när träden är färdigvuxna och mogna. Det är den mest lönsamma åtgärden i ditt skogsbruk. Vi avverkar enligt dina önskemål och med garanterad hög kvalitet.

Avverka

Välj rätt från början. Våra skogsplantor ger stabila träd och skogar med god tillväxt. Det är en bra investering.

Köpa skogsplantor

Reportage om skogsvård i Din Skog 2015.

Certifiera ditt skogsbruk. Det är ett enkelt och bra sätt att ta ansvar för miljö, människor och ekonomi.

Skogscertifiering

Plantör i skogen planterar plantor, planting seedlings in the forest

Plantering är den vanligaste och säkraste metoden för att skapa ny skog. Med professionell hantering får dina plantor den allra bästa starten.

Plantera

Fertilizing the forest by helicopter. SCA Skog, SCA Forest Products Skogsgödsling med helikopter. Gödsling, SCA Skog, SCA Forest Products

Att gödsla är en snabb och lönsam åtgärd som gör att din skog växer bättre.

Gödsla

Skogsvy med skogsbilväg, forest with a forest road

Bygg en skogsbilväg som underlättar vid avverkning. Det kan ge dig mer betalt samtidigt som du lättare kommer ut i din skog.

Bygga skogsbilväg

Skogsvinge, Helge Hedlund, Erik Tepsa, laserskanning, skog, skogsägare, virkesköpare, forest, wood purchasers, forest owner, laser scanning, SCA Skog

Skogbruksplanen ger dig värdefull information för att bedriva ett lönsamt och hållbart skogsbruk.

Skogsbruksplan

Vacker skog.

Gallra och gynna tillväxten i din skog. De bästa stammarna får bättre möjligheter att växa. Och du får pengar direkt.

Gallra

Cleaning. Röjning.

Röj och underlätta för kommande gallringar. Det ökar värdet på din skog.

Röja

Planta planterard på hygget, seedlings in the forest

Markberedning ger din nya skog de bästa förutsättningarna redan från början.

Markbereda

Skogsvy med stora granar, skog, granar, forest, spruces

Redan vid slutavverkning börjar arbetet med att skapa bra förutsättningar för din nya skog. Vidta rätt åtgärder i rätt tid så investerar du för framtiden.

Skogsvård

Virkespriser

När du levererar virke till SCA får du ett konkurrenskraftigt pris. Är ditt skogsbruk dessutom certifierat ger vi dig en extra premie.

Virkespriser

Skogsvinge

I Skogsvinge hittar du allt för att sköta din skog och dina skogsaffärer. Det gör det lättare för dig sköta din skog och din personliga rådgivare är aldrig längre än ett klick bort.

Logga in i din skog

Ett enkelt och bekvämt skogsägande
Skogsmiljö

Det lönar sig att ta ansvar

Att certifiera sitt skogsbruk är ett enkelt sätt att ta ansvar för människor, miljö och ekonomi. Med ett certifierat skogbruk bidrar du till ett långsiktigt hållbart samhälle. Det belönar vi med en premie på certifierat virke.

Skogscertifiering

Vår samlade kunskap är din

När du anlitar oss för att utföra arbete i din skog står vår samlade erfarenhet och kunskap till ditt förfogande.

Skogliga tjänster

Sälja virke

Vi erbjuder olika typer av affärsformer till dig som vill sälja virke. Målet är att det ska vara enkelt och att du ska känna dig nöjd med din affär.

Sälja virke
Trastungar i ett fågelboThrush kids in a bird´s nest

Nyheter

Nyheter

Allt färre skador på forn-och kulturlämningar

SCAs positiva trend med allt färre skador på

forn- och kulturlämningar håller i sig. Målet är noll skador på lämningar i samband med markberedning och slutavverkning. – Vi går åt rätt håll mot vår nollvision, säger Anna Cabrajic, skogsekolog vid SCA.
4

Nytt nummer av tidningen Din Skog

Årets första nummer av tidningen Din Skog är

här. Fördjupa dig i slutavverkning, lär dig mer om hur du lyckas med ditt generationsskifte och njut av iskalla dopp.
4

Viktiga lärdomar efter fjolårets skogsbränder

Det finns många viktiga lärdomar att dra nyt

ta av efter fjolårets skogbränder. Det visar SCAs egen branduppföljning. Samtidigt slår Statens brandutredning fast att även om insatserna i stort sett gick bra i Sverige som helhet så framkom det många brister. – Den undersökning som Länsstyrelen i Jämtland gjort åt regeringen visar på behovet av en samordnare för hur eftersläckningsarbetet skulle kunna organiseras i områden med många berörda markägare, säger Magnus Andersson som arbetat SCAs egen branduppföljning.
1

Aktiviteter på gång

Familjedag i Mickelbacken
Välkomna till SCAs familjedag i Gällö!
Familjedag i Mickelbacken

Familjedag i Mickelbacken

Välkomna till SCAs familjedag i Gällö!

Aktiviteter på gång 11.00

Vi har hyrt hela backen och bjuder alla på skidhyra, liftkort och fika. Kom, umgås och ha kul tillsammans med oss och passa på att prata skog och skogsskötsel med någon av våra virkesköpare.

Tid: Lördag 23 mars kl 11:00-15:00

Hitta till Mickelbacken

Varmt välkommen!

Familjedag i Mickelbacken
Välkomna till SCAs familjedag i Gällö!
Familjedag i Mickelbacken

Välkomna till SCAs familjedag i Gällö!

Aktiviteter på gång 11.00

Vi har hyrt hela backen och bjuder alla på skidhyra, liftkort och fika. Kom, umgås och ha kul tillsammans med oss och passa på att prata skog och skogsskötsel med någon av våra virkesköpare.

Tid: Lördag 23 mars kl 11:00-15:00

Hitta till Mickelbacken

Varmt välkommen!

Visa aktiviteter