Upphandling av tillfälliga arbeten

Här finns SCA Skogs dokument som gäller upphandling av tillfälliga arbete som inte är skogliga (gäller mindre än 100 timmar per år) . Läs dokumentet noga!