Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Kommande företagshändelser

Delårsrapporten för första kvartalet publiceras den 30 april 2021.
Delårsrapporten för andra kvartalet publiceras den 23 juli 2021.
Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 29 oktober 2021.
Alla kommande kalenderhändelser

Nyheter och press­meddelanden

Nyheter

Nyheter och press­meddelanden

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q4 2020 29 januari 2021 kl. 10.00. OBS Ändrad tid!

Presskonferensen, som hålls i samband med

publiceringen av SCAs rapport för det fjärde kvartalet 2020, kan följas via webbsändning eller telefon.
2 Pressmeddelanden

SCAs julklappar går till Cancerforskningsfonden, BRIS och Läkare utan gränser

SCAs julhälsning till företagets medarbetare

för 2020 var en donation på 1,5 miljoner kronor till tre mottagare. Cancerforskningsfonden i Norrland fick det största beloppet.
2 Pressmeddelanden

SCA höjer priset på kraftliner med €50 per ton

SCA höjer priset på vit och brun kraftliner

med €50 per ton. Det nya priset gäller leveranser från den 1 februari 2021.
3 Pressmeddelanden

Rekordleveranser av plantor från SCA

2020 blev ett rekordår för SCAs plan

tverksamhet NorrPlant. Under året levererades 103,5 miljoner plantor, vilket är drygt en miljon mer än tidigare!
6
Nyheter
Kontakt
Kontakt

Presskontakt