Reportage om skogsvård i Din Skog 2015.

Media

Vad händer på SCA?

Ta del av våra pressmeddelanden, ladda ner bilder och se våra kommande event.

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder förpackningspapper, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Kommande företagshändelser

Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 29 oktober 2021.
Delårsrapporten för fjärde kvartalet publiceras den 28 januari.
Delårsrapporten för första kvartalet publiceras den 29 april.
Delårsrapporten för andra kvartalet publiceras den 22 juli.
Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 31 oktober.
Alla kommande kalenderhändelser

Nyheter och press­meddelanden

Nyheter

Nyheter och press­meddelanden

SCA och ST1 startar samägt bolag för att producera och utveckla biodrivmedel

Gemensamt pressmeddelande från SCA och S

t1. SCA och St1 startar ett gemensamt bolag för att producera och sälja biodrivmedel. SCA kommer att leverera tallolja till det samägda bolaget och investerar ungefär 0,6 miljarder kronor i bolaget. SCA och St1 äger hälften var i detta gemensamma bolag, som kommer att äga 50 procent av St1 Gothenburg Biorefinery, som i sin tur just nu investerar i ett nytt bioraffinaderi med en kapacitet för 200 000 ton flytande biobränsle med en bedömd total investeringskostnad på cirka 2,5 miljarder kronor. Det nya bioraffinaderiet planeras att tas i drift i andra kvartalet 2023.
3 Pressmeddelanden

SCA höjer priset på kraftliner med € 50 per ton

SCA höjer priset på brun och vit kraftliner

med € 50 per ton i Europa. Det nya priset gäller från den 1 oktober 2021.   
7 Pressmeddelanden

En resa i tiden i Wiborghslund!

Nu har Wiborghslund öppnat. Lunden som berät

tar historien om Bollstabruk och samtidigt bjuder in till en stunds avkoppling i grönskan.
5

SCA engagerad i vattenvårdsprojekt

För att återskapa livsmiljöer för bland annat

flodpärlmusslan, öring och utter har man börjat restaureringen av flera biflöden till Gimån i Jämtland. Arbetet är en del i EU-projektet Rivers of LIFE. SCA är med som markvärd och gör även egna åtgärder.
12
Nyheter
Kontakt
Kontakt

Presskontakt