Reportage om skogsvård i Din Skog 2015.

Media

Vad händer på SCA?

Ta del av våra pressmeddelanden, ladda ner bilder och se våra kommande event.

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder förpackningspapper, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Kommande företagshändelser

Delårsrapporten för fjärde kvartalet publiceras den 28 januari.
Årsstämman hålls i Sundsvall torsdagen den 31 mars 2022.
Delårsrapporten för första kvartalet publiceras den 29 april.
Delårsrapporten för andra kvartalet publiceras den 22 juli.
Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 31 oktober.
Alla kommande kalenderhändelser

Nyheter och press­meddelanden

Nyheter

Nyheter och press­meddelanden

SCA gör nya åtgärder i Jämtkrogens fjärilslandskap

SCA fortsätter med sitt engagemang i Jäm

tkrogens fjärilslandskap för att gynna livsmiljöer för olika fjärilar. Slåtter, avverkning av gran och lämnade depåer av grot och träddelar från sälg, björk och asp är några åtgärder som har gjorts.
0

SCA restaurerar stort våtmarksområde – med bidrag från stallpelletskunder

SCA har genomfört restaureringsåtgärder för S

tentjärnsmyren i Medelpad så att den åter får bli en blöt våtmark. Arbetet sker i samverkan med BirdLife Medelpad som inventerar fågellivet i området. Dessutom är SCAs stallpelletskunder med och bidrar.
2

SCA och BirdLife Medelpad hjälper backsvalor

SCA har återställt slänter i gamla grustäkter

i Ånge för att hjälpa backsvalan. Förhoppningen är att åter få dit häckande backsvalor. BirdLife Medelpad har bistått med kunskap och ska följa upp hur återkolonisationen går framöver.
2

Hackspettar och våtmarker i fokus på Sörgraningeträff

Restaurering av våtmarker och vitryggig

hackspett var några av ämnena på årets referensgruppmöte i Sörgraninge mångfaldspark. – Det är väldigt värdefullt att få in många synpunkter från olika intressenter, säger Mikael Berg, parkansvarig.
3
Nyheter
Kontakt
Kontakt

Presskontakt