Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Kommande företagshändelser
Nyheter och pressmeddelanden

Nyheter och press­meddelanden

Nyheter

Nyheter och press­meddelanden

Samråd om ändring av verksamheten vid SCA Östrand, SCA Graphic Sundsvall i Timrå

SCA-koncernen har utvecklat processer för att...

SCAs affärsområde Timber byter namn till Wood

Nu fasar vi ut Timber och börjar använda Wood...

Kärnfuru i hjärtat av Carrefour du Bois

Med fler än 11 000 besökare har Carrefour Int...

Nytt nummer av Timber News

I detta nummer kan du bland annat läsa om hur...

Nyheter
Kontakt
Kontakt

Presskontakt