Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Kommande företagshändelser

Delårsrapporten för andra kvartalet 2020 publiceras den 21 juli 2020.
Delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 publiceras den 30 oktober 2020.
Alla kommande kalenderhändelser

Nyheter och press­meddelanden

Nyheter

Nyheter och press­meddelanden

Charlotte Kalla och SCA tar nytt initiativ för att stärka barn och ungas kontakt med naturen

Charlotte Kalla och SCA lanserar nu tre

filmer med tips kopplat till träning, skog och natur. Filmerna är en del av initiativet Kalla Champs och syftar till att uppmuntra framförallt barn och unga att stärka sin relation till naturen. 
0 Pressmeddelanden

SCA uppdaterar MTN-programmet och offentliggör prospekt

11 Pressmeddelanden

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q2 2020 21 juli kl.10.00

Presskonferensen, som hålls i samband med

publiceringen av SCAs rapport för det andra kvartalet 2020, kan följas via webbsändning eller telefon.
1 Pressmeddelanden
Nyheter
Kontakt
Kontakt

Presskontakt