Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Nyheter och pressmeddelanden

Nyheter och press­meddelanden

Nyheter

Nyheter och press­meddelanden

Arcwise® är vinnare i Scan Star 2018 Award och nytt patent i Europa

Vi inom SCA kan glädja oss åt dubbla framgång...

Varannan damernas på sågverket i Munksund

I veckan har flera tidningar uppmärksammat at...

Stabilare situation efter brandperioden

Läget har stabiliserats ytterligare efter per...

Omvandling av aktier

Nyheter
Kontakt
Kontakt

Presskontakt