Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Kommande företagshändelser

Delårsrapporten för andra kvartalet 2020 publiceras den 21 juli 2020.
Delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 publiceras den 30 oktober 2020.
Alla kommande kalenderhändelser

Nyheter och press­meddelanden

Nyheter

Nyheter och press­meddelanden

SCA chartrar två större containerfartyg

22 april 2020 tar SCA två större containerfar

tyg i drift på charter. Fartygen har avsevärt större lastkapacitet än sina föregångare och heter idag m/s Baltic Shearwater och m/s Baltic Petrel.
6

SCA försöksodlar sälg för hotad blomma

Tall och gran finns det gott om på Bogrundets

plantskola, men nu växer det även ett mindre antal sälgsticklingar i laboratoriet. Går allt bra ska sälgarna planteras ut i SCAs mosippeskog i Fåssjödal och hjälpa den sällsynta blomman mosippa.
5

Delårsrapport Q1 2020

21 Börsinformation

SCA höjer massapriset $ 40

SCA höjer priset på blekt barrsulfatmassa med

$ 40 per ton.
13 Pressmeddelanden
Nyheter
Kontakt
Kontakt

Presskontakt