Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Kommande företagshändelser

När är rätt tid att gödsla? Vilka effekter har gödslingen? Vad tjänar du på att gödsla din skog? Det är några av frågorna vi besvarar under kvällen.
Varmt välkommen på after work på Söråkers Herrgård tillsammans med oss som jobbar på SCA nära dig. Vi bjuder på mat, dryck och trevligt sällskap.
SCAs årsstämma hålls i Sundsvall den 31 mars 2020.
Delårsrapporten för första kvartalet 2020 publiceras den 24 april 2020.
Delårsrapporten för andra kvartalet 2020 publiceras den 24 juli 2020.
Delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 publiceras den 30 oktober 2020.
Alla kommande kalenderhändelser

Nyheter och press­meddelanden

Nyheter

Nyheter och press­meddelanden

SCA investerar i fossilfri uppvärmning på Bogrundets plantskola

SCAs plantskola Bogrundet ska få fossilfri

uppvärmning. Investeringen omfattar en stor miljövänlig värmeanläggning som ska drivas med pellets. SCA får även ett stöd från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet för att man minskar utsläppen av växthusgaser.
0

Toppresultat för SCAs arbete att skydda lämningar i skogen

SCAs hårda arbete med att minska skogsbrukets

skador på forn- och kulturlämningar har gett resultat. På fyra år har andelen skador minskat rejält, från 40 procent skador på lämningarna totalt sett till 7,2 procent under fjolåret.
3

SCA-medarbetare tog emot Skogens Oskar för NYKS jämställdhetsarbete

Den 19 februari fick Anna Schönström ta emot

Skogens Oskar för föreningen NYKS, Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogsbranschen, räkning. Anna är ordförande för NYKS och arbetar som platschef på SCAs hyvleri i Tunadal.
0

Kallelse till årsstämma

5 Pressmeddelanden
Nyheter
Kontakt
Kontakt

Presskontakt