Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Kommande företagshändelser

Delårsrapporten för fjärde kvartalet 2019 publiceras den 30 januari 2020.
SCA satsar 7,5 miljarder kronor i Västerbotten och bygger en ny pappersmaskin vid Obbola pappersbruk utanför Umeå. Hur påverkar satsningen regionen och dig som skogsägare? Det berättar vi mer om under ett intressant lunchföredrag.
SCA satsar 7,5 miljarder kronor i Västerbotten och bygger en ny pappersmaskin vid Obbola pappersbruk utanför Umeå. Hur påverkar satsningen regionen och dig som skogsägare? Det berättar vi mer om under ett intressant kvällsföredrag med mingelmiddag.
SCAs årsstämma hålls i Sundsvall den 31 mars 2020.
Delårsrapporten för första kvartalet 2020 publiceras den 24 april 2020.
Delårsrapporten för andra kvartalet 2020 publiceras den 24 juli 2020.
Delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 publiceras den 30 oktober 2020.
Alla kommande kalenderhändelser

Nyheter och press­meddelanden

Nyheter

Nyheter och press­meddelanden

SCAs rederiverksamhet flyttar hem till Sverige

Som ett resultat av den nya tonnageskatten

flyttar SCA-koncernen hem fartygsägandet till Sverige och bildar vid årsskiftet SCA Shipping AB.
2

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q4 2019

Presskonferensen, som hålls i samband med

publiceringen av SCAs rapport för det fjärde kvartalet 2019, kan också följas via webbsändning eller telefon.
9 Pressmeddelanden

Öppnad bäckfåra ger mer liv i vattendrag

SCA har genomfört grävarbeten i Toskbäcken i

Lycksele för att öppna en igenpluggad bäckfåra. Genom att återställa bäckens naturliga dragning gynnas det biologiska livet och skapar livsmiljöer för olika arter.
16
Nyheter
Kontakt
Kontakt

Presskontakt