Reportage om skogsvård i Din Skog 2015.

Media

Vad händer på SCA?

Ta del av våra pressmeddelanden, ladda ner bilder och se våra kommande event.

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder förpackningspapper, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Kommande företagshändelser

2022 är snart slut och vi vill hälsa God Jul och Gott Nytt År till alla skogsägare och kunder! Varmt välkommen på julfika tillsammans med oss.
Delårsrapporten för fjärde kvartalet publiceras den 27 januari.
Plats: Sundsvall
Delårsrapporten för första kvartalet publiceras den 28 april.
Delårsrapporten för andra kvartalet publiceras den 21 juli.
Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 27 oktober.
Alla kommande kalenderhändelser

Nyheter och press­meddelanden

Nyheter

Nyheter och press­meddelanden

Fullt möjligt med autonom markberedning och plantering

Det är möjligt att skapa en självstyrande

maskin för markberedning och plantering. Det visar samverkansprojektet Autoplant. Efter testkörningar med den nya tekniken på SCA-mark i höstas redovisar nu projektet sina resultat.
0

SCA gör åtgärder för flodpärlmusslan

SCA är en av flera deltagare i det omfattande

vattenvårdsprojektet LIFE Revives som går ut på att återskapa bestånd av flodpärlmussla och dess livsmiljö i norra Sverige. Under året har vi tagit bort gamla trummor och ersatt dem med smarta och kostnadseffektiva valvbågar som bidrar till att återskapa en naturlig bäckbotten där fisken kan vandra, vilket gynnar musslan.
1

Vi är stolta att hälsa er välkomna till SCA Arena

SCA förlänger och fördjupar sitt engagemang i

Timrå IK genom ett sponsringsavtal där arenan namnges till SCA Arena. Avtalet grundar sig i viljan att fortsätta stötta det viktiga sociala hållbarhetsarbete som involverar hela föreningens verksamhet från skridskoskola för barn och unga till elitlag.
4

Många återvätade våtmarker på SCA-mark

Våtmarker fungerar som naturens eget reni

ngsfilter och fyller därför en viktig funktion i skogslandskapet. SCAs ambition är att öka insatserna för återvätade våtmarker och gynna biologisk mångfald, minska utsläpp av klimatgaser och öka våtmarkernas buffrande förmåga att behålla vattnet i landskapet.
2
Nyheter
Kontakt
Kontakt

Presskontakt