Reportage om skogsvård i Din Skog 2015.

Media

Vad händer på SCA?

Ta del av våra pressmeddelanden, ladda ner bilder och se våra kommande event.

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder förpackningspapper, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Kommande företagshändelser

Delårsrapporten för andra kvartalet publiceras den 23 juli 2021.
Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 29 oktober 2021.
Alla kommande kalenderhändelser

Nyheter och press­meddelanden

Nyheter

Nyheter och press­meddelanden

Din Skogs sommarnummer

I Din skog nr 2 berättar vi om SCAs initiativ

för biologisk mångfald och skogsnäringens betydelse för Sverige. Du får tips på hur du kan hitta naturvärden och så har vi träffat skogsägare som gjort en aktivitetsanläggning i sin skog.
0

Bullerstörningar från Ortviken

Byggnadsarbeten vid SCA Ortviken

0

SCA har emitterat gröna obligationer till ett belopp om SEK 1,5 miljarder

Den 14 juni emitterade Svenska Cellulosa Ak

tiebolaget SCA (publ) (”SCA”) gröna obligationer om totalt 1,5 miljarder kronor under sitt svenska MTN-program och det nyligen utgivna ramverket för gröna obligationer.
4 Pressmeddelanden

SCA utökar Sörgraninge mångfaldspark

SCA har utökat Sörgraninge mångfaldspark i Å

ngermanland med Hornsjömon och Hornsjöbäckens dalgång. Det nya området omfattar 670 hektar, varav 455 hektar ska skötas med inriktning att bevara eller utveckla naturvärden. Hela parken är nu 3 147 hektar.
3
Nyheter
Kontakt
Kontakt

Presskontakt