Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Kommande företagshändelser

Delårsrapporten för första kvartalet 2020 publiceras den 24 april 2020.
Delårsrapporten för andra kvartalet 2020 publiceras den 24 juli 2020.
Delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 publiceras den 30 oktober 2020.
Alla kommande kalenderhändelser

Nyheter och press­meddelanden

Nyheter

Nyheter och press­meddelanden

Ortvikens pappersbruk inleder förhandling om korttidspermittering

Coronapandemin har skapat en stor osäkerhet

på tryckpappersmarknaden. Resultatet kan bli att Ortvikens pappersbruk behöver göra temporära stopp och har därmed inlett förhandlingar om möjlig korttidspermittering av personal.
1 Pressmeddelanden

Första plantleveransen till SCA-mark i Lettland

Nu har SCAs plantverksamhet levererat 100 000

granplantor till SCA-marker i Lettland. Plantorna är frysta och levereras packade i wellpapplådor. – Det är första året med frysta plantleveranser i lådor, säger Peter Engblom på NorrPlant.
2

Färre olyckor och driftstopp med hjälp av AI

SCA samarbetar med Mittuniversitetet och fyra

andra lärosäten när Sveriges största företagsforskarskola inom området smart industri startar till hösten. Jenny Friberg, på SCA Underhåll tog initiativet.
0

SCAs årsstämma 2020

SCAs årsstämma 2020 ägde rum på hotell Södra

Berget i Sundsvall. 24 aktieägare deltog i stämman. Många aktieägare valde att i stället medverka via fullmakt. Vid stämman hade en rad försiktighetsåtgärder vidtagits för att undvika eventuell smittspridning.
16 Börsinformation
Nyheter
Kontakt
Kontakt

Presskontakt