Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Kommande företagshändelser

2019 är snart slut och vi önskar God Jul och Gott Nytt År till alla skogsägare! Välkommen till oss på julfika. Träffa oss som jobbar på SCA nära dig och passa på att ställa en skoglig fråga du funderar över.
Delårsrapporten för fjärde kvartalet 2019 publiceras den 30 januari 2020.
SCAs årsstämma hålls i Sundsvall den 31 mars 2020.
Delårsrapporten för första kvartalet 2020 publiceras den 24 april 2020.
Delårsrapporten för andra kvartalet 2020 publiceras den 24 juli 2020.
Delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 publiceras den 30 oktober 2020.
Alla kommande kalenderhändelser

Nyheter och press­meddelanden

Nyheter

Nyheter och press­meddelanden

SCA bidrar till studie om digitalt skogsbruk

Vilka metoder kan ge bättre data om skogen

och vad för slags informationen kan man få fram som kan bidra till ett mer digitalt skogsbruk? De frågorna ska studien Skogliga fakta inom forskningsprogrammet Mistra Digital Forest ge svar på. SCA deltar och bidrar med 50 000 hektar mark som försöksområde.
0

Nytt nummer av Din Skog

Årets fjärde och sista nummer av tidningen Di

n Skog innehåller många positiva nyheter för dig som äger skog. Du möter även skogsägare som slutavverkar och en virkesköpare på skoter.
2

Jämlik jakt på SCAs marker

Det är en självklarhet att alla jagar på

samma villkor på SCAs marker. Nu gör SCA ett tydligt ställningstagande som en följd av #Patron.ur på Instagram. Där delar kvinnor som jagar med sig av sina upplevelser av kränkande behandlingar i olika jaktsammanhang i Sverige.
2

SCAs miljöprestanda utvärderat i WWFs Environmental Paper Company Index (EPCI) 2019

SCA har deltagit i alla upplagor av WWF EPCI

sedan 2013. SCA visar förbättringar avseende ansvarsfull fiberförsörjning för de flesta av sina produktkategorier.
5
Nyheter
Kontakt
Kontakt

Presskontakt