Pressmeddelande:

SCA publicerar idag årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2014. Rapporterna finns tillgängliga på www.sca.com.  

Tryckta versioner av rapporterna börjar distribueras till aktieägare och andra intressenter från den 27 mars.

Notera:

Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2015, klockan 17:45 CET.

För ytterligare information, kontakta: Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 46 8 788 51 30 Karl Stoltz, Media Relations Manager,  46 8 788 51 55

Bifogad fil:

Publicerad 2015-03-23