Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.

Verksamheter

Plantskolor
SCAs plantverksamhet NorrPlant består av Bogrundet och Wifstamons plantskolor.

Skogsförvaltning & lokalkontor
SCAs skogsverksamhet består av fem funktioner med ca 40 kontor i Norrland. De ansvarar bland annat för köp av virke från privata skogsägare, skogsskötsel, avverkning och virkestransporter.

Timmer vid Tunadals sågverk.

Virkesanskaffning & virkesterminaler
Industriförsörjning ansvarar för virkesanskaffningen till våra industrier. Våra virkesterminaler är viktiga nav i virkesflödet.

Krossprodukter
Vi säljer krossmaterial från SCAs bergtäkter till väg- och anläggningsprojekt.

Sågverk, träförädling & distribution
Trä är framtiden! Vi erbjuder träprodukter av både furu och gran. Vid våra enheter sågar, hyvlar och förädlar vi produkterna efter våra kunders behov.

Rullad vit och brun kraftliner

Pappersbruk
Kraftlinerbruk i Obbola och Munksund.

Massa i hand.

Massafabrik
Massafabriken i Östrand producerar blekt sulfatmassa, både som TCF- och ECF samt CTMP massa av högsta kvalitet. Nu bygger vi en ny produktionsanläggning för CTMP vid Ortvikens industriplats som är klar i början av 2023.

Biobränsle & pellets
Vi är en av Sveriges största pelletstillverkare. Tillverkningen sker i Härnösand, Stugun och Luleå. Tack vare en stor och bred råvarubas kan långsiktiga leveranser med en flexibel bränslemix erbjudas.

Biodrivmedel
Med ett effektivt skogsbruk, industriell tradition och utveckling skapar vi framtidens biodrivmedel.

Projekt vindkraft
Vi möjliggör att det kan projekteras på flera områden på SCA mark och tillsammans med partners bidrar vi till att några av Sveriges största vindkraftprojekt förverkligas. Målet år 2025 är en kapacitet på 11 TWh.

Container lift at Terminal Sundsvall.

Logistik
SCA Logistik erbjuder omfattande sjö- och landtransporttjänster inom Europa och till översjömarknader.

Innovation och forskning
SCA driver ett dedikerat innovationsarbete för att vara förberedd att möta framtiden med förändrade marknader och nya kundkrav.

Verksamheter
Verksamheter
Natalie Genberg utför underhållsarbete i centrala verkstaden, Munksunds pappersbruk.

Underhåll
I organisationen finns både en bred och mer specialiserad kompetens inom bland annat mekanik, el och automation, driftsäkerhet samt investeringsprojekt.