Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.

Verksamheter

Tre små plantor i växthus, three young sedlings in greenhouse

Plantskolor
Plantverksamheten NorrPlant består av Bogrundet och Wifstamons plantskolor.

Läs mer
Skog

Skogsförvaltningar & lokalkontor
Skogsförvaltningar i Medelpad, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten med över 30 lokalkontor.

Läs mer
Ände av bräda i virkespaket.

Sågverk, träförädling & distribution
Trä är framtiden! Vi erbjuder träprodukter av både furu och gran. Vid våra enheter sågar, hyvlar och förädlar vi produkterna efter våra kunders behov.

Läs mer
Pappersrulle, Ortviken.

Pappersbruk
Tryckpappersbruk i Ortviken och Kraftlinerbruk i Obbola och Munksund.

Läs mer
Massa i hand.

Massafabrik
Massafabriken i Östrand producerar blekt sulfatmassa, både som TCF- och ECF samt CTMP massa av högsta kvalitet.

Läs mer
Tillverkning av pellets, BioNorr.

Biobränsle & pellets
Vi är en av Sveriges största pelletstillverkare. Tillverkningen sker i Härnösand, Stugun och Luleå. Tack vare en stor och bred råvarubas kan långsiktiga leveranser med en flexibel bränslemix erbjudas.

Läs mer
Biodrivmedel.

Biodrivmedel
Med ett effektivt skogsbruk, industriell tradition och utveckling skapar vi framtidens biodrivmedel.

Läs mer
Vind

Projekt vindkraft
Tillsammans med partners bidrar vi till att några av Sveriges största vindkraftprojekt förverkligas.

Läs mer
Container lift at Terminal Sundsvall.

Logistik
Omfattande sjö- och landtransporttjänster inom Europa och till översjömarknader med egna terminaler i Umeå, Sundsvall, Rotterdam, Sheerness och Kiel.

Läs mer
SCA R&D Centre, SCA Forest Products. rod2015

Innovation & forskning
SCA driver ett dedikerat innovationsarbete för att vara förberedd att möta framtiden med förändrade marknader och nya kundkrav.

Innovation och forskning
Timmer vid Tunadals sågverk.

Virkesanskaffning & virkesterminaler
Virke ansvarar för virkesförsörjningen till våra industrier. Våra virkesterminaler är viktiga nav i virkesflödet.

Läs mer
Bergeforsens bergtäkt, Krossprodukter, SCA Skog, SCA Forest Products.

Krossprodukter
Vi säljer krossmaterial från SCAs bergtäkter till väg- och anläggningsprojekt.

Läs mer
Verksamheter
Verksamheter
Henriette Jakobsson, SCA Underhåll.

Underhåll
I organisationen finns både en bred och mer specialiserad kompetens inom bland annat mekanik, el och automation, driftsäkerhet samt investeringsprojekt.

Läs mer