Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.

Verksamheter

Plantskolor
Plantverksamheten NorrPlant består av Bogrundet och Wifstamons plantskolor.

Läs mer

Skogsförvaltningar & lokalkontor
Skogsförvaltningar i Medelpad, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten med över 30 lokalkontor.

Läs mer

Virkesanskaffning & virkesterminaler
Virke ansvarar för virkesförsörjningen till våra industrier. Våra virkesterminaler är viktiga nav i virkesflödet.

Läs mer

Krossprodukter
Vi säljer krossmaterial från SCAs bergtäkter till väg- och anläggningsprojekt.

Läs mer

Sågverk, träförädling & distribution
Trä är framtiden! Vi erbjuder träprodukter av både furu och gran. Vid våra enheter sågar, hyvlar och förädlar vi produkterna efter våra kunders behov.

Läs mer

Pappersbruk
Tryckpappersbruk i Ortviken och Kraftlinerbruk i Obbola och Munksund.

Läs mer

Massafabrik
Massafabriken i Östrand producerar blekt sulfatmassa, både som TCF- och ECF samt CTMP massa av högsta kvalitet.

Läs mer

Biobränsle & pellets
Vi är en av Sveriges största pelletstillverkare. Tillverkningen sker i Härnösand, Stugun och Luleå. Tack vare en stor och bred råvarubas kan långsiktiga leveranser med en flexibel bränslemix erbjudas.

Läs mer

Biodrivmedel
Med ett effektivt skogsbruk, industriell tradition och utveckling skapar vi framtidens biodrivmedel.

Läs mer

Projekt vindkraft
Tillsammans med partners bidrar vi till att några av Sveriges största vindkraftprojekt förverkligas.

Läs mer

Logistik
Omfattande sjö- och landtransporttjänster inom Europa och till översjömarknader med egna terminaler i Umeå, Sundsvall, Rotterdam, Sheerness och Kiel.

Läs mer

Innovation & forskning
SCA driver ett dedikerat innovationsarbete för att vara förberedd att möta framtiden med förändrade marknader och nya kundkrav.

Innovation och forskning
Verksamheter
Verksamheter

Underhåll
I organisationen finns både en bred och mer specialiserad kompetens inom bland annat mekanik, el och automation, driftsäkerhet samt investeringsprojekt.

Läs mer