Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.

Skogsvy med stora granar, skog, granar, forest, spruces

Förvaltningar

Affärsområde Skog

Affärsområde skog har det övergripande ansvaret för försörjningen av SCAs skogsindustrier med vedråvara. I detta ingår ansvar för förvaltningen av SCAs egen ägda skogsmark, för inköpen av vedråvara från andra skogsägare samt för transporter av vedråvara till industri.

Skog

Norrplant och krossprodukter
Massa i hand.

Massafabrik

Affärsområde Massa

Affärsområde massa omfattar sulfatmassa (NBSK) och kemisk termomekanisk massa (CTMP). Fabriken är ledande i resurshushållning och genererar ett energiöverskott som säljs i form av grön el.

Östrands massafabrik

SCA Pure, Celeste, Star, Cirrus
Produkter från Containerboard, SCA.

Pappersbruk

Affärsområde Papper

Affärsområde Papper omfattar kraftliner med tillverkning av wellpappråvara och tryckpapper för tidskrifter, kataloger samt reklamtryck. Arcwise® är en unik förpackningsteknik som möjliggör en kurvformad wellpappförpackning.

Ortvikens Pappersbruk Obbola pappersbruk Munksunds pappersbruk Arcwise

Tryckpapper och kraftliner
Solid wood, hand

Sågverk och träförädling

Affärsområde Trä

Affärsområde Trä omfattar fem sågverk och träförädlingsenheter i Sverige, Frankrike och Storbrittanien samt distributions- och grossistverksamhet inom trävaror.

Tunadals sågverk Munksunds sågverk Bollsta sågverk Rundviks sågverk Gällö sågverk Building & Supply Solutions Scandinavia Building & Supply Solutions UK Building & Supply Solutions France Wood Hong Kong Uni4 Marketing

Vind

Biobränslen och vindenergi

Affärsområde Förnybar energi

Affärsområde Förnybar energi omfattar vindkraftsprojekt, pelletstillverkning och försäljning samt användandet av biomassa för energiproduktion. SCA Bionorr tillverkar pellets i Härnösand, Stugun och Luleå. Vi undersöker också förutsättningarna för att skapa framtidens biodrivmedel genom SCA Biorefinery Östrand AB.

Pelletstillverkning Projekt vindkraft Bioraffinaderi

Pellets för värme och djur

Kort om SCAs verksamheter

SCA består av fem affärsområden: Skog, Trä, Massa, Papper och Förnybar energi, samt Inköp och logistik som stödjande enhet. Vi bedriver också forskning och utveckling i egen regi i nära samarbete med Mittuniversitetet.

  • Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
  • Sambanden mellan skogsbruk, sågverksrörelse, massa- och papperstillverkning, energi och logistik är starka. Genom att driva dessa verksamheter gemensamt, stärker vi såväl de enskilda enheterna som deras gemensamma utvecklingskraft.
  • Det breda gemensamma kunnandet om vedfibern har varit en styrka för samtliga verksamhetsområden, inte minst i utvecklingen av nya produkter.
  • Försäljning sker främst i Europa, men även i Nordamerika, Nordafrika och Japan.
  • 2017 uppgick försäljningen till cirka 16,7 miljarder kronor och medeltalet anställda till cirka 4 030.

Skog

Förvaltar 2,6 miljoner hektar skogsmark i Sverige, varav 2 miljoner brukas. Skog består av fem skogsförvaltningar, en virkesanskaffningsenhet, två plantskolor och en enhet för krossprodukter. Vi köper även virke från privata skogsägare och erbjuder dem en bred palett av skogliga tjänster.

Läs mer om våra tjänster för skogsägare
Läs mer om vår skogsverksamhet

Trä

Fem sågverk i Sverige, träförädlingsenheter med hyvlerier i Sverige, Frankrike och Storbritannien samt distributions- och grossistverksamhet. Total kapacitet 2,2 miljoner kubikmeter sågade trävaror. Läs mer

Massa

Östrands massafabrik i Timrå där SCA satsar 7,8 miljarder kronor. Den nya fabriken, som kommer att startas i juni 2018, fördubblar sin produktionskapacitet från 530 000 ton till cirka en miljon ton. Läs mer

Papper

Tre pappersbruk; Munksund, kapacitet 415 000 ton förpackningspapper, Obbola, kapacitet 450 000 ton förpackningspapper samt Ortviken, kapacitet 775 000 ton tryckpapper. Läs mer

Förnybar energi

Vindkraft, skogsbränsleverksamhet samt tre hel- och delägda pelletsfabriker i Härnösand, Stugun och Luleå med en total kapacitet på cirka 300 000 ton pellets per år. Läs mer

Inköp och logistik

SCAs inköp- och logistikenhet tillhandahåller omfattande sjö- och landtransporttjänster inom Europa och till översjömarknader med egna terminaler i Umeå, Sundsvall, Rotterdam, Sheerness och Kiel. Våra terminalerLäs mer

R&D Centre

Bedriver strategisk forskning och utveckling för SCA. Läs mer