SCA är organiserat i fem affärsområden: Skog, Trä, Papper, Massa och Förnybar energi. Den stödjande enheten är Inköp & Logistik.

SCAs Koncernledning

1. Magnus Svensson 
2. Jan Svedjebrant
3. Jerry Larsson 
4. Stina Danielsson 
5. Mikael Källgren  
6. Ulf Larsson 
7. Mats Nordlander 
8. Björn Lyngfelt 
9. Kristina Enander 
10.Toby Lawton 
11. Ole Terland  
12. Jonas Mårtensson
direktör Inköp & logistik
chefsjurist
affärsområdeschef Trä
HR-direktör
affärsområdeschef Förnybar energi
VD och koncernchef
affärsområdeschef Papper
kommunikationsdirektör
affärsområdeschef Massa
ekonomi och finansdirektör, CFO
direktör Strategisk utveckling
affärsområdeschef Skog
SCAs ledningsgrupp 2018-2019.