SCA är organiserat i fem affärsområden: Skog, Trä, Papper, Massa och Förnybar energi. Den stödjande enheten är Inköp & Logistik.