SCA är organiserat i fem affärsområden: Skog, Trä, Papper, Massa och Förnybar energi. Den stödjande enheten är Inköp & Logistik.

SCAs Koncernledning

1. Ulf Larsson
2. Stina Danielsson
3. Ingela Ekebro
4. Mikael Källgren
5. Toby Lawton
6. Björn Lyngfelt
7. Jonas Mårtensson
8. Mats Nordlander
9. Mats Sandgren
10. Jan Svedjebrant
11. Magnus Svensson
12. Ole Terland
13. Åke Westberg
Ledningsgrupp SCA. Maj 2017.